Internationella relationer III, 30 hp

Kursen inleds med att bygga på kunskap i kvalitativ och kvantitativ metoder i studiet av internationella relationer samt forskningsdesign och PM. Vidare får studenten fördjupa sig i något av flera utvalda forskningsfält inom de tre sub-discipliner (internationellt samarbete, internationell säkerhet och internationell politisk ekonomi) inom vilket studenten senare även skriver en längre vetenskaplig uppsats (examensarbete för kandidatexamen). Kursens betoning ligger på att få färdigheter i kvalitativ och kvantitativ metoder samt

förmåga att formulera ett eget vetenskapligt problem inom ämnet internationell relationer. Det innebär bland annat att lägga upp och genomföra en självständig (individuell) undersökning, presentera resultaten av denna i en längre vetenskaplig uppsats, försvara den egna texten muntligt samt opponera på en medstudents uppsats.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen