Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Genus och global politisk ekonomi: samtida och historiska perspektiv

Kursen behandlar betydelsen av genusperspektiv i studiet av global politisk ekonomi genom ett kritiskt, tvärvetenskapligt och internationellt fokus på ojämlikhet.

 

Kursen ges på engelska

För närmare information om kursen, se den engelskspråkiga kurssidan.