Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Genus och global politisk ekonomi: samtida och historiska perspektiv

Kursen behandlar betydelsen av genusperspektiv i studiet av global politisk ekonomi genom ett kritiskt, tvärvetenskapligt och internationellt fokus på ojämlikhet.

Kursen har två specifika syften: 1) att fördjupa studenternas teoretiska förståelse av genusperspektiv inom ekonomisk historia och global politisk ekonomi, och 2) att fördjupa studenternas empiriska kunskaper om de centrala teman där global politisk ekonomi har behandlats ur genusperspektiv: från könsuppdelat arbete, produktion och konsumtion och dess koppling till social reproduktion; från migration, prostitution, trafficking och kvinnors överrepresentation i den informella ekonomin, till frågor om militärt arbete och kopplingar mellan begär och ekonomi. Studenterna som läser denna valbara kurs kommer förvärva kunskaper i att kritiskt granska den samhällsvetenskapliga diskussionen om olika användningar av genusperspektiv, liksom att förstå och granska genushistoriska rötter till den politik och de praktiker som utformar dagens världsekonomi. Kursen utgör en viktig bakgrund till global politisk ekonomi (som är huvudkursen i masterexamen) och förmedlar fördjupade historiska och kritiska förståelser av genusperspektiv.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursens undervisning består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Undervisning sker på engelska.

  Examination

  Seminarierna är obligatoriska. Studenter förväntas delta aktivt. Examinationen sker löpande genom skriftliga inlämningsuppgifter inklusive en slutuppgift.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt