Genus och global politisk ekonomi: samtida och historiska perspektiv, 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar betydelsen av genusperspektiv i studiet av global politisk ekonomi genom ett kritiskt, tvärvetenskapligt och internationellt fokus på ojämlikhet. Kursen har två specifika syften: 1) att fördjupa studenternas teoretiska förståelse av genusperspektiv inom ekonomisk historia och global politisk ekonomi, och 2) att fördjupa studenternas empiriska kunskaper om de centrala teman där global politisk ekonomi har behandlats ur genusperspektiv: från könsuppdelat arbete, produktion och konsumtion och dess koppling till social reproduktion; från migration, prostitution, trafficking och kvinnors överrepresentation i den informella ekonomin, till frågor om militärt arbete och kopplingar mellan begär och ekonomi.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen