Spanska, förberedande kurs II, 15 hp

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge nödvändiga kunskaper för att studera spanska vidare på högre nivåer. Kursen fokuserar på grammatik, muntlig och skriftlig språkfärdighet, men tar även upp studier av kultur, samhälle och litteratur i den spansktalande världen.

Studietakten är hög och förutsätter intensiva studier. Godkänd kurs ger behörighet till Spanska I vid Stockholms universitet.

Kursen bygger på de kunskaper som har erhållits på Spanska förberedande kurs I.

Delkurs 1: Grammatik II      3,5 hp

Delkursen bygger vidare på Grammatik I med genomgång och träning av andra grundläggande men mer komplexa språkstruktur.

Delkurs 2: Text och ordkunskap II 4 hp

Delkursen bygger vidare på Text och ordkunskap I. Här ingår läsning av mer komplexa texter samt vidare träning i skriftlig uttrycksfärdighet. Ordkunskapen behandlar ord och uttryck från det centrala spanska ordförrådet med kommunikativa mål såsom att kunna berätta om det förflutna och framtiden samt att uttrycka åsikter om olika ämnen.

Delkurs 3: Muntlig kommunikation II 5 hp

Delkursen bygger vidare på Muntlig kommunikation I. Muntlig kommunikation tränas vidare genom övningar i muntlig färdighet och hörförståelse.

Delkurs 4: Kultur och samhälle II 2,5 hp

Delkursen bygger vidare på Kultur och samhälle I. Studenten får inblickar i aktuella frågor kring de spansktalande ländernas samhälle och kultur genom temastudier och läsning av artiklar och andra textutdrag på svenska, engelska och spanska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen