Spanska, förberedande kurs II, 15 hp

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge nödvändiga kunskaper för att studera spanska vidare på högre nivåer. Kursen fokuserar på grammatik, muntlig och skriftlig språkfärdighet, men tar även upp studier av kultur, samhälle och litteratur i den spansktalande världen.

Studietakten är hög och förutsätter intensiva studier. Godkänd kurs ger behörighet till Spanska I vid Stockholms universitet.

Kursen bygger på de kunskaper som har erhållits på Spanska förberedande kurs I.

Delkurs 1: Grammatik II      3,5 hp

Delkursen bygger vidare på Grammatik I med genomgång och träning av andra grundläggande men mer komplexa språkstruktur.

Delkurs 2: Text och ordkunskap II 4 hp

Delkursen bygger vidare på Text och ordkunskap I. Här ingår läsning av mer komplexa texter samt vidare träning i skriftlig uttrycksfärdighet. Ordkunskapen behandlar ord och uttryck från det centrala spanska ordförrådet med kommunikativa mål såsom att kunna berätta om det förflutna och framtiden samt att uttrycka åsikter om olika ämnen.

Delkurs 3: Muntlig kommunikation II 5 hp

Delkursen bygger vidare på Muntlig kommunikation I. Muntlig kommunikation tränas vidare genom övningar i muntlig färdighet och hörförståelse.

Delkurs 4: Kultur och samhälle II 2,5 hp

Delkursen bygger vidare på Kultur och samhälle I. Studenten får inblickar i aktuella frågor kring de spansktalande ländernas samhälle och kultur genom temastudier och läsning av artiklar och andra textutdrag på svenska, engelska och spanska.

Om ämnet: Spanska

Spanska

Över en halv miljard människor över hela världen talar spanska som förstaspråk eller andraspråk. Det är officiellt språk i 21 länder i Latinamerika och Europa. Spanska har dessutom en stark ställning i USA med närmare 35 miljoner talare. Näst engelskan är spanska det främmande språk som undervisas mest i världen. I Sverige har språket vuxit i popularitet i gymnasieskolan och man ser en allt högre efterfrågan på lärare i spanska. Kunskaper i spanska är efterfrågade på arbetsmarknaden och goda kunskaper i spanska är värdefulla för företag och organisationer.

Du kan studera spanska upp till kandidatexamen på grundnivå. Under studiernas gång utvecklar du din muntliga förmåga och får lära dig skillnaderna på spanskans uttal i europeiska och spanskamerikanska varieteter. Du kan även läsa vår utlandskurs Spanska I i Spanien. Mycket tid läggs på den skriftliga uttrycksfärdigheten och du får gedigna kunskaper i spansk grammatik. Du får också lära dig om de spansktalande ländernas kultur i ett jämförande perspektiv och kulturella företeelser för språkanvändningen lyfts fram. Under hela utbildningens gång läser du spansk litteratur och lär dig om de spanskspråkiga ländernas historia och samhällsutveckling. Du introduceras till språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga teorier och metoder för att slutligen skriva din uppsats i spanska.

Ett rikt kursutbud på avancerad nivå öppnar olika möjligheter för dig som är intresserad av att fortsätta dina studier och som siktar mot forskarutbildningen.

ARBETSMARKNAD Kunskaper i spanska är efterfrågade på arbetsmarknaden eftersom kontakter med Spanien och Spanskamerika är värdefulla och blir alltmer intensifierade. Inom handel och näringsliv ser man ökat intresse för spanskkunskaper. Språkkunniga personer behövs inom internationella organisationer och inom turism. ├även inom kultursektorn och inom media och journalistik ser man en ökad efterfrågan på spanska. Behovet av lärare i spanska i skolan är långt ifrån täckt och väntas öka ytterligare de kommande åren.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Utbildningsansvarig institution

Romanska och klassiska institutionen