Spanska III, 30 hp

Om kursen

Du förbättrar din färdighet att skriva olika slag av texter samt att kommunicera muntligt på spanska. Ett viktigt inslag är förmågan att överföra texter från svenska till spanska och vice versa. Litteratur- och språkstudierna fördjupas och analyserna baseras på olika teorier och metoder. Språket som interaktion mellan människor betonas särskilt.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen