Spanska - lingvistik, diskurs och pragmatik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen är en introduktion till diskurs- och interaktionsanalys med tillämpning på talad och skriven spanska. Genom kursen får du en inblick i hur mänskligt handlande äger rum och styrs genom språkanvändning. Du får också en orientering i hur olika skriftliga och muntliga genrer tar sig uttryck i spanskan. Därmed utgör kursen ett komplement till hispaniska litteratur- och kulturstudier.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen