Spanska - skriftlig uttrycksfärdighet och mediering, 7,5 hp

Om kursen

I kursen får du ökad färdighet i att avfatta texter på spanska varvid särskild tonvikt läggs vid akademiskt skrivande. I kursen ingår bundna och fria övningar i egen skriftlig uttrycksfärdighet samt översättningsövningar till och från spanska. Vidare ingår en introduktion till textteori samt tillämpningsövningar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen