Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Spanska - Masterkurs

I examensarbetet ska studenten genomföra en forskningsuppgift som behandlar ett ämne inom språkvetenskap, diskursvetenskap eller litteraturvetenskap. Arbetet har en betydligt större omfattning än examensarbetet på grundnivå (i Spanska kandidatkurs), och kraven på forskningsmetodik och vetenskaplighet är väsentligt högre ställda.

 • Kursupplägg

  Examinator

  Anthony Lappin
  Aymé Pino
  María Bernal
  Juan Carlos Cruz Suárez
  Rakel Österberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Urval av texter som läraren tillhandahåller under kursen.

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt