Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samhälle och vardagsliv i Sverige

Kursen ger en introduktion till såväl etnologisk kulturanalys som en förståelse av det svenska samhället ihistoria och samtid.

Photo: Brian Merrill / Pixabay
Photo: Brian Merrill / Pixabay

Under kursen behandlas olika aspekter av kulturella och historiska förändringar från bondesamhälle till det nuvarande via modernitetens inträde. Identitet, mångfald, familj, kön och kulturarv är centrala teman i kursen. All litteratur och all undervisning är på engelska.