Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Folklore: Ritual, berättelse och tradition

På kursen får du kännedom om folklore, det vill säga expressiva former, ritualer, berättande och traditioner.

Foto: M W / Pixabay
Foto: M W / Pixabay

Vi analyserar sagor och sägner, memes och ordspråk samt undersöker berättelser om övernaturliga väsen. Kursen rymmer både en kulturhistorisk inriktning och ett stort intresse för vår egen tids folklore. Förutom insikter i teorier om folklore får du praktisk träning i att själv dokumentera och analysera folklore genom observation och intervju.