Folklore: Ritual, berättelse och tradition, 7,5 hp

Om kursen

I kursen får du kännedom om folklore, det vill säga expressiva former, ritualer, berättande och traditioner. Vi analyserar sagor och sägner, musik och dans samt undersöker berättelser om övernaturliga väsen. Kursen rymmer både en kulturhistorisk inriktning och ett stort intresse för vår egen tids folklore. Förutom insikter i teorier om folklore får du praktisk träning i att själv dokumentera och analysera folklore genom observation och intervju.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen