Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Företagsekonomi III Finansiering, kurspaket

Företagsekonomi III Finansiering utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska området Finansiering. Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område.

Kursen består av Introduction to Financial Derivatives 7,5 hp, Empirical Finance 7,5 hp och Examensarbete 15 hp.

Ett av behörighetskraven är 7,5 hp statistik men vi rekommenderar att ni har läst 15 hp i statistik innan denna kurs.

Har du inte läst företagsekonomi på Stockholms universitet innan höstterminen 2016 gäller nya examenskrav