Interkulturalitet och kommunikativ kompetens, 7,5 hp

Om kursen

Det övergripande temat för denna kurs är språk och kulturella skillnader. Kursen har som mål att introducera studenten till ett interkulturellt förhållningssätt, samtidigt som studenten tränas i att identifiera typiska kulturella skillnader i språkbruk mellan franska och svenska och får möjlighet att förbättra sin kommunikativa kompetens på franska. Kursen är en kombination av mer teoretiskt orienterade föreläsningar och praktiska övningstillfällen.

Ett urval interkulturella infallsvinklar bildar en teoretisk grund för diskussioner kring frågeställningar som rör dagens Frankrike och den franskspråkiga världen, i synnerhet angående kulturyttringar, stereotyper och normbildning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen