Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mediafranska: språk och diskursanalys

 • 7,5 hp

Kursen syftar till att ge god kännedom om talad och skriven mediefranska. Kursen kombinerar teoretisk överblick med praktiska textanalyser genomförda med diskursanalytiska verktyg av audiovisuella medier och dagspress. Kursen utgör ett stöd för avfattande av akademisk uppsats med diskursanalytisk inriktning samt en grund för fördjupning på forskarnivå inom diskurs- och kulturstudier.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur VT20

  • Charaudeau, Patrick (2005). Les médias et l’information. L’impossible transparence du discours. Bruxelles: De Boeck-Ina. ISBN 2-8041-4944-7
  • Härmä, Juhani (ed.) (2003). Le langage des médias : discours éphémères ? Paris: Éditions L’Harmattan. ISBN : 2-7475-4087-1

  Samt två artiklar som delas ut under kursens gång:

  • Sullet-Nylander, Françoise & Roitman, Malin (2016). « Mais vous avez tout à fait raison M. le Premier ministre. Termes d’adresse et débats politiques télévisés de l’entre-deux tours » in Hernández-Flores, N.& Bravo, D. (Eds). Pragmatica Sociocultural. De Gruyter Mouton.
  • Sullet-Nylander, Françoise (2005). « Jeux de mots et défigements à La Une de Libération (1973-2004) » in Langage et société 2005/2 (n° 112). Paris: Éditions de la Maison des sciences de l’homme.
 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt