Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Mediafranska: språk och diskursanalys

Kursen syftar till att ge god kännedom om talad och skriven mediefranska. Kursen kombinerar teoretisk överblick med praktiska textanalyser genomförda med diskursanalytiska verktyg av audiovisuella medier och dagspress. Kursen utgör ett stöd för avfattande av akademisk uppsats med diskursanalytisk inriktning samt en grund för fördjupning på forskarnivå inom diskurs- och kulturstudier.