Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Franska Kandidatkurs

Den här kursen är för dig som ytterligare vill fördjupa din muntliga och skriftliga framställningsförmåga i franska, och ger möjlighet att fördjupa dig inom ett eget valt område inom det franska språket, litteraturen eller kulturen. Kursen övar i hög grad det vetenskapliga förhållningssättet.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till höstterminen 2023! Har du blivit antagen till någon av våra kurser? Då är det viktigt att du tar del av nedanstående information. Vi hälsar dig varmt välkommen som student och hoppas att du ska trivas hos oss!

Webbregistreringstider HT23

Registrering inför varje termin är obligatorisk och görs via student.ladok.se. Webbregistreringen för våra kurser vid Romanska och klassiska institutionen HT23 är öppen 7-13 augusti 2023 (OBS! Vissa kurser har öppet längre för registrering, besök Ladok för exakt datum).

Våra utlandskurser Franska I i Frankrike och Spanska I i Spanien har öppet för webbregistrering 7-10 augusti. Om du inte registrerar dig i tid kommer du automatiskt att bli struken från din plats på kursen som då ges till en reserv.

Är du ny student hos oss? Då är det viktigt att du följer instruktionerna på sidan Ny student för att komma igång med dina studier.

Kan du inte registrera dig? Kontakta expedition.romklass@su.se senast 13 augusti.

Mer information finns på vår hemsida

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

I kandidatkursen i franska övas den muntliga framställningsförmågan i ljuset av aktuell teoribildning kring interkulturalitet och kommunikation. Den skriftliga framställningsförmågan fokuseras på akademiskt skrivande inom ramen för examensarbetet. Därutöver sker en fördjupning i ett särskilt forskningsområde utifrån valbar delkurs.

Undervisningsspråk är franska. Seminarierna ges på dagtid. Vissa valbara delkurser ges som läskurser, vilket innebär en kursform där du får ett introduktionsseminarium med din lärare i början av studieperioden, och att du därefter läser kurslitteraturen och arbetar med examinationsuppgifter på egen hand. Du håller löpande mejlkontakt med din lärare under hela studieperioden.

Kursen ges på heltid under vårterminen och på halvtid under höstterminen.

Varmt välkommen att söka kandidatkursen!

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen består av två obligatoriska delkurser om sammanlagt 22,5 högskolepoäng samt en valbar delkurs om 7,5 högskolepoäng.

  Obligatoriska delkurser:

  • Examensarbete, 15 högskolepoäng
   En mindre forskningsuppgift utförs inom något av ämnets forskningsområden. Uppgiften framställs i ett självständigt arbete som skrivs under handledning och ventileras på seminarium.
  • Interkulturalitet och kommunikativ kompetens, 7,5 högskolepoäng
   Kursen behandlar kommunikation på franska i vid bemärkelse. Retorikens grundbegrepp gås igenom och kommunikativa strategier tas upp. Ett urval interkulturella infallsvinklar bildar en teoretisk grund för diskussioner kring frågeställningar som rör dagens Frankrike och den franskspråkiga världen, i synnerhet angående kulturyttringar, stereotyper och normbildning.

  Därutöver väljs en av följande delkurser:

  • Andraspråksinlärning, 7,5 högskolepoäng 
   Kursen behandlar översiktligt teoribildning, metoder och forskning inom andraspråksinlärning. Fokus läggs på generativa, psykologiska och sociala perspektiv. Därutöver ges en översikt över andraspråksinlärningsforskningens implikationer för språkklassrummet. Genomgångar kompletteras med praktiska övningar där begrepp inom andraspråksinlärning tillämpas.
  • Fransk diskursanalys: mediala och politiska texter, 7,5 högskolepoän
   Kursen ger grundläggande insikter i några för diskursanalysen typiska frågeställningar och metodologisk-teoretiska infallsvinklar. Kursen innehåller föreläsningar, studentredovisningar och tillämpade analysövningar på autentiskt textmaterial, med fokus på medie- och politisk diskurs.
  • Franska språket genom seklerna, 7,5 högskolepoäng
   Kursen behandlar översiktligt franskans utveckling ur vulgärlatinet, övergången från fornfranska till medelfranska samt övergången till modern franska. Fonetik, morfologi, syntax och ordbildning är lika viktiga beståndsdelar i denna beskrivning. Därutöver behandlas filologisk metodologi och textutgivning. Genomgångarna kompletteras med synkrona studier av texter från de olika perioderna.
  • Litterära genrer, 7,5 högskolepoäng
   Kursen behandlar ett antal franskspråkiga skönlitterära texter tillhörande olika litterära genrer. Allmän genreteori tas upp, liksom relevanta genrespecifika aspekter kring de verk som studeras. Kursen ges i aktiva seminarier och omfattar metodgenomgångar, textanalys samt muntliga och skriftliga övningar.
  • Litteraturförmedling, 7,5 högskolepoäng
   Kursen behandlar litteraturförmedling från det franska språkområdet genom olika processer, institutioner och individer. Under kursen presenteras olika teoretiska definitioner av litteraturförmedling som även belyses och problematiseras utifrån olika perspektiv. Kursen ger insikter i hur franskspråkig litteratur cirkulerar och förmedlas samt vilka konsekvenser det för med sig för olika aktörer på det litterära fältet.

  Examination

  Spellistan för uppsatsskrivande på YouTube

  Examinator

  Anders Bengtsson

  Bengt Novén

  Christophe Premat

  Fanny Forsberg Lundell

  Hans Färnlöf

  Hugues Engel

  Malin Roitman

  Mickaëlle Cedergren

  Per Förnegård

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt