Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Den geovetenskapliga metoden

Kursen behandlar geovetenskapens historia och filosofi, hur en vetenskaplig hypotes formuleras och prövas samt hur vetenskapliga data granskas, behandlas och presenteras. En exkursion till Skottland och dess klassiska geovetenskapliga lokaler ingår.

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

HT20 | Beroende på antalet studenter och gällande restriktioner kommer kursen att antigen ges ”som vanligt” eller med föreläsningar via Zoom och övningar vid så många tillfälle som behövs för att kunna arbeta i mindre grupper. Fältundervisning kommer att ske som vanligt.