Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Den geovetenskapliga metoden

  • 7,5 hp

Kursen behandlar geovetenskapens historia och filosofi, hur en vetenskaplig hypotes formuleras och prövas samt hur vetenskapliga data granskas, behandlas och presenteras. En exkursion till Skottland och dess klassiska geovetenskapliga lokaler ingår.

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

  • Kontakt

    Patrick CrillProfessor
    Patrick Crill
    patrick.crill[at]geo.su.se
    (0)8 16 47 40 | Rum: R333