Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Genusvetenskap II

Kursen ger fördjupade och breddade kunskaper i genusvetenskapens teoretiska inriktningar och begreppsdiskussioner.

Feministisk vetenskapsteori och genusvetenskapens metodologiska grundvalar introduceras. Studenterna ges tillfälle att tillämpa sina teoretiska och metodologiska insikter i en mindre, skriftlig uppgift.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Introduktion till feministisk teori 10 hp

  Delkursen behandlar centrala riktningar i feministisk teoribildning från marxism och radikalfeminism till poststrukturalism och intersektionalitet. Dessutom diskuteras feministisk vetenskapsteori.

  Delkurs 2: Genusforskningens metoder 7,5 hp

  Delkursen introducerar några av de vanligaste metodologiska inriktningarna på genusforskningens område, vilka omfattar såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Studenterna ges tillfälle att fördjupa sig i några av de metoder som används i genusforskningen.

  Delkurs 3: Genusvetenskaplig workshop 4,5 hp

  Under delkursen deltar studenterna aktivt i en workshopserie och ges där tillfälle att genom praktiska övningar träna tillämpning av hur genusforskningens teori, metod och materialurval sammanhänger.

  Delkurs 4: Genusvetenskapligt arbete 8 hp

  Under delkursen genomför studenterna ett självständigt arbete i form av en genusvetenskaplig uppsats. Delkursen avslutas med ett seminarium där studenterna presenterar det egna arbetet och opponerar på en studiekamrats arbete.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Närvaro på seminarier och workshops är obligatorisk.

  Examination

  Delkurs 1 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter. Delkurs 2 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter. Delkurs 3 examineras genom skriftliga och visuella inlämningsuppgifter i form av rapport för workshop. Delkurs 4 examineras genom en genusvetenskaplig uppsats, ventilering av detta arbete samt opposition på andra studenters arbeten.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Observera att våra scheman är under konstruktion fram till en månad före kursstart och att mindre ändringar kan göras även efter det.

 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt