Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Genusvetenskap II

 • 30 hp

Kursen ger fördjupade och breddade kunskaper i genusvetenskapens teoretiska inriktningar och begreppsdiskussioner.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Feministisk vetenskapsteori och genusvetenskapens metodologiska grundvalar introduceras. Studenterna ges tillfälle att tillämpa sina teoretiska och metodologiska insikter i en mindre, skriftlig uppgift.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Introduktion till feministisk teori 10 hp

  Delkursen behandlar centrala riktningar i feministisk teoribildning från marxism och radikalfeminism till poststrukturalism och intersektionalitet. Dessutom diskuteras feministisk vetenskapsteori.

  Delkurs 2: Genusforskningens metoder 7,5 hp

  Delkursen introducerar några av de vanligaste metodologiska inriktningarna på genusforskningens område, vilka omfattar såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Studenterna ges tillfälle att fördjupa sig i några av de metoder som används i genusforskningen.

  Delkurs 3: Genusvetenskaplig workshop 4,5 hp

  Under delkursen deltar studenterna aktivt i en workshopserie och ges där tillfälle att genom praktiska övningar träna tillämpning av hur genusforskningens teori, metod och materialurval sammanhänger.

  Delkurs 4: Genusvetenskapligt arbete 8 hp

  Under delkursen genomför studenterna ett självständigt arbete i form av en genusvetenskaplig uppsats. Delkursen avslutas med ett seminarium där studenterna presenterar det egna arbetet och opponerar på en studiekamrats arbete.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Närvaro på seminarier och workshops är obligatorisk.

  Examination

  Delkurs 1 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter. Delkurs 2 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter. Delkurs 3 examineras genom skriftliga och visuella inlämningsuppgifter i form av rapport för workshop. Delkurs 4 examineras genom en genusvetenskaplig uppsats, ventilering av detta arbete samt opposition på andra studenters arbeten.

  Examinator

  Förteckning över aktuella examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Observera att våra scheman är under konstruktion fram till en månad före kursstart och att mindre ändringar kan göras även efter det.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Undrar du över hur det är att studera hos oss? Läs intervjuerna där våra tidigare studenter berättar om sina upplevelser.

 • Kontakt