Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i arkeologi - Inriktningen Osteoarkeologi

Arkeologiprogrammet ger avancerad utbildning i en av institutionens inriktningar: Antikens kultur och samhällsliv, Allmän arkeologi, Laborativ arkeologi, Osteoarkeologi eller Miljöhumaniora. Arkeologiprogrammet ger dig fördjupade och avancerade kunskaper i problemformulering, analys och tolkning som leder till ett större publicerbart individuellt vetenskapligt arbete (masteruppsats). Programmet inleds med en kurs där du får problematisera det komplexa samspelet mellan arkeologi och historia samt mellan humaniora och naturvetenskap, som är institutionens kännemärke. Dessutom erbjuder samtliga inriktningar forskarförberedande kurser, samt ett kursutbud inom och utom institutionen.

 • Programöversikt

  Masterprogrammet i Arkeologi, inriktning osteoarkeologi omfattar 120 hp (dvs. två års heltidsstudier).

  Minst 82,5 högskolepoäng omfattar studier inom huvudområdet, maximalt 30 högskolepoäng får omfatta valfria kurser på grundnivå.

  År 1

  TERMIN 1

  Introduktion till masterprogram i Arkeologi, 15 hp. För mer kursinformation.
  Arkeologisk forskningsetik, 7,5 hp. För mer kursinformation.
  Miljöhumaniora II - Människa-djur-natur relationer över tid, 7,5 hp. För mer kursinformation.

  TERMIN 2

  Avancerad metod i animal osteoarkeologi, 7,5 hp. För mer kursinformation.
  Avancerad metod i human osteoarkeologi, 7,5 hp. För mer kursinformation.
  Avancerad metod i tafonomi, 7,5 hp. För mer kursinformation.
  Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (huvudområde engelska). För mer kursinformation.

  År 2

  TERMIN 3

  Valfria kurser om 30 hp (väljs i samråd med programansvarig lärare).

  TERMIN 4

  Osteoarkeologi - masterkurs, 30 hp. För mer kursinformation.

 • Så ansöker du

  Ansökan görs på www.antagning.se

  Vid ansökan till Masterprogrammet i arkeologi ska bifogas ett personligt motivationsbrev. I det ska du kortfattat redogöra för planeringen av dina studier dels genom att reflektera bakåt, hur du lagt upp dina tidigare studier och dels hur du tänker dig den vidare progressionen med Masterprogrammet. I brevet ska du också tala om vad syftet är med din utbildning, dvs. vad den är tänkt att leda fram till efter avslutad masterexamen (exempelvis forskarutbildning eller arbete inom kulturmiljövården).

  Om du söker flera inriktningar på programmet ska du skicka ett brev per inriktning. Obs! märk brevet med ditt personnummer.

  Det är enklast att ladda upp betyg, intyg och annat direkt på Mina sidor. Om du inte har möjlighet att ladda upp kan du i stället skicka dem till:

  PostNord Strålfors AB
  Att: Antagningsservice
  R 312
  190 81 Rosersberg

  Samt även i kopia som PDF till studieadministrationen.

  För mer information: Meriter och dokument (antagning.se)

  Urvalsprocess

  Kompletterande urvalskriterier

  Urvalet till masterprogrammet baseras på en sammanvägd bedömning av det tidigare uppsatsarbetets kvalitet/inriktning samt ett personligt motivationsbrev på högst 5000 tecken inklusive mellanslag.

 • Kontakt

  Programansvarig för Masterprogrammet, inriktning Osteoarkeologi
  Utbildningsadministratör
  Studievägledare