Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tyska

Programmet fördjupar och utvecklar dina kunskaper i tyska och tysk språkvetenskap och stärker dina ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Studenter vid Mariatorget i Stockholm. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

För sökande till höstterminen 2023:

Observera att du kan behöva växla mellan utbildningstillfällena för att få fram rätt ansökningsinformation (till höger på sidan om du använder en dator och längre ner på sidan om du använder surfplatta eller mobiltelefon).

Masterprogrammet i språkvetenskap är en tvåårig utbildning som ges i samarbete mellan Institutionen för lingvistik och övriga språkinstitutioner vid Stockholms universitet. 

Inriktningen mot tyska ger dig en inblick i aktuella forskningsområden inom tysk språkvetenskap. Genom analysuppgifter tränas du i att tillämpa, diskutera och värdera de teorier och metoder som presenteras.
Under utbildningen tränar du dessutom upp din språkfärdighet i tyska på en fördjupad nivå. Som examensarbete skriver du en vetenskaplig uppsats inom tysk språkvetenskap. 

Programmet förbereder dig för fortsatt utbildning på forskarnivå. De ger också en bra grund för ett yrkesliv med anknytning till språk eller där mycket avancerade kunskaper i och om tyska språket, om tyskspråkig litteratur och de tyskspråkiga ländernas kultur efterfrågas.

Masterprogrammet i språkvetenskap erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.