Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tyska

Programmet fördjupar och utvecklar dina kunskaper i tyska och tysk språkvetenskap och stärker dina ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Studenter vid Mariatorget i Stockholm. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Inriktningen tyska ger dig en inblick i aktuella forskningsområden inom tysk språkvetenskap. Genom analysuppgifter tränas du i att tillämpa, diskutera och värdera de teorier och metoder som presenteras.
Under utbildningen tränar du dessutom upp din språkfärdighet i tyska på en fördjupad nivå. Som examensarbete skriver du en vetenskaplig uppsats inom tysk språkvetenskap. 

Programmet förbereder dig för fortsatt utbildning på forskarnivå. De ger också en bra grund för ett yrkesliv med anknytning till språk eller där mycket avancerade kunskaper i och om tyska språket, om tyskspråkig litteratur och de tyskspråkiga ländernas kultur efterfrågas.

Masterprogrammet i språkvetenskap erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

 • Programöversikt

  Utbildningen består av obligatoriska kurser som är gemensamma för hela programmet, obligatoriska kurser inom huvudområdet samt valbara kurser ur humanistiska fakultetens gemensamma kursutbud.

  År 1

  Termin 1

  Språket i bruk, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
  Vetenskaplighet och etik (huvudområde filosofi)
  Tyska, temakurs i språkvetenskap 1, I, 7,5 hp (huvudområde tyska)
  Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 1, I, 7,5 hp (huvudområde tyska) alternativt valbar kurs, 7,5 hp

  Termin 2

  Tyska, temakurs i språkvetenskap 2, I, 7,5 hp (huvudområde tyska)
  Valbara kurser om totalt 22,5 hp
  Vid magisteretapp utgörs 15 hp de valbara kurserna av Tyska -- magisterkurs, 15 hp (huvudområde tyska).

  År 2

  Termin 3

  Färdighetskurser om totalt 15 hp
  Tyska, temakurs i språkvetenskap 1, II, 7,5 hp (huvudområde tyska)
  Valbar kurs, 7,5 hp
  Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs eller som valbar kurs.

  Termin 4

  Tyska - masterkurs, 30 hp (huvudområde tyska)

 • Kontakt

  Koordinator

  Anna Callenholm, studierektor
  anna.callenholm@tyska.su.se
  08-16 35 14

  Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska