Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Musikdidaktik. Piano - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I

Lär dig att använda pianot som resurs i olika former av pedagogisk verksamhet inom förskola, fritidshem och skola.

Kurssida HV04EF
Foto: Mostphotos

Kursen behandlar förutom pianospel därtill hörande grundläggande musikteori. Sång och musikval relateras till gällande styrdokument. Kursens seminarier sker i form av praktiskt musicerande i grupp och därtill hörande didaktiska resonemang kring musikens möjligheter i barns sociala, emotionella och kognitiva utveckling.

Kursen innefattar:

  • ackordspel på piano från elementär nivå till fungerande bruksspel
  • musikteori och notläsning
  • repertoar som är relevant i pedagogiska situationer av varierande karaktär
  • didaktiska litteraturstudier