Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Musikdidaktik. Piano - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I

Lär dig att använda pianot som resurs i olika former av pedagogisk verksamhet inom förskola, fritidshem och skola.

Kurssida HV04EF
Foto: Mostphotos

Kursen behandlar förutom pianospel därtill hörande grundläggande musikteori. Sång och musikval relateras till gällande styrdokument. Kursens seminarier sker i form av praktiskt musicerande i grupp och därtill hörande didaktiska resonemang kring musikens möjligheter i barns sociala, emotionella och kognitiva utveckling.

Kursen innefattar:

 • ackordspel på piano från elementär nivå till fungerande bruksspel
 • musikteori och notläsning
 • repertoar som är relevant i pedagogiska situationer av varierande karaktär
 • didaktiska litteraturstudier
 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av gruppövningar och seminarier.

  Obligatoriska moment: muntlig redovisning på seminarium är ett obligatoriskt inslag i kursen. Deltagande i all undervisning är obligatoriskt. Kompensering kan ske om student missar undervisning eller muntlig redovisning genom av lärare angiven ersättningsuppgift.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  • ett praktiskt prov i form av en redovisning av en individuell ackompanjemangsuppgift
  • en skriftlig individuell inlämningsuppgift

  Betygskriterier HV04EF gäller från HT 2021 (374 Kb)

  Examinator

  Maria Evertsson

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen ges på distans med fyra obligatoriska campusträffar.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Maria Evertsson, maria.evertsson@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se