Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Bilddidaktik för årskurs F-6

Kursen vänder sig till dig som vill prova på att läsa en kurs inom grundlärarprogrammet 4-6. Även du som är verksam lärare är välkommen att söka kursen.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Antagningsinformation för kurser

Välkommen att studera vid Institutionen för ämnesdidaktik. Du som är antagen till en kurs hos oss får särskilda e-postutskick från din utbildningsadministratör. Läs dem noga. Här har vi sammanfattat den viktigaste informationen.

Ung kvinna jublar åt ett glatt besked
Blev du antagen? Kom ihåg att tacka ja senast 21 juli. Foto: Mostphotos

Tacka ja

För att behålla din utbildningsplats måste du tacka ja senast 21 juli.

Tacka ja eller nej på antagning.se

Står du som reserv?
Du som blivit reservplacerad måste tacka ja på antagning.se för att behålla din plats. Om Institutionen för ämnesdidaktik kan erbjuda dig en utbildningsplats får du besked om det via e-post några dagar innan terminsstart.

Aktivera ditt universitetskonto

Från den 7 augusti kan du aktivera ditt universitetskonto.

Aktivera ditt universitetskonto här

Registrera dig

Innan terminen startar måste du registrera dig på de kurser du ska gå i höst. Om inte din utbildningsadministratör meddelat dig annat är webbregistreringen öppen 7-13 augusti. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din utbildningsplats.

Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Lärplattform
I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för uppgifter och kommunikation med lärare och andra studenter. I Athena har varje kurs en egen kursplats, som du får tillgång till när du registrerat dig.

Logga in i Athena

Mer information finns på vår webb

För dig som ska börja studera i höst

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kurssida HVBFVI
Foto: Unsplash

Kursen behandlar bilden som kommunikativt verktyg. Du får arbeta med visuell kultur och bildens utveckling samt dess kommunikativa roll för individ, grupp och samhälle i förhållande till bildämnets didaktik. I kursen arbetar vi också med bildanalys och bildtolkning samt metoder, material och verktyg för bildframställning. Med utgångspunkt i grundskolans styrdokument behandlas planering och bedömning. Samtliga moment genomsyras av ett didaktiskt förhållningssätt i såväl praktiska som teoretiska moment.

För att kunna genomföra kursen och tillgodogöra dig kursens didaktiska innehåll är det bra att ha vissa kunskaper i de material och tekniker som används inom bildundervisning i grundskolan. Det krävs också tillgång till material utifrån det centrala innehållet i grundskolans läroplan för bildämnet samt möjlighet att arbeta gestaltande med dessa. Detta tillhandahålls inte av universitetet. Specifik materiallista meddelas senast en månad innan kursstart på den här sidan.

 • Du som redan har en lärarexamen och har behörighet att undervisa i årskurs 1-6 kan komplettera med den här kursen för att bli behörig att undervisa i bild i årskurs 1-6.
 • Du som är intresserad av att undervisa i bildämnet kan läsa kursen och senare ansöka om att tillgodoräkna den inom lärarprogrammet. Fråga gärna våra studievägledare om du har frågor.
 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Kursen består av sex delkurser:

  1. Bild och lärande, 3 hp
   Delkursen behandlar bildskapande med material, verktyg och tekniker för två och tredimensionellt arbete samt digitalt bildberättande. Metoder och tekniker relaterade till gällande styrdokument för bildämnet kommuniceras med visuell digital teknik som pedagogiskt verktyg med syfte att planera för lärande.
  2. Bildteori och visuell kommunikation, 4 hp
   Delkursen behandlar bildspråk, bildtolkning och grundläggande bildanalytiska begrepp och teorier. Visuell kommunikation behandlas genom ett gestaltande bildarbete.
  3. Projektarbete med ämnesdidaktisk reflektion, 8 hp
   Delkursen behandlar lärprocesser i gestaltande arbete ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv.
  4. Visuell kultur, 3 hp
   Delkursen behandlar barn och ungas visuella kulturer. Delkursen innefattar ett gestaltande och undersökande bildarbete samt fördjupar förståelsen för olika genrer och behandlar grupptillhörighet, identitet, normer och stereotyper.
  5. Bilddidaktik, 4 hp
   Delkursen behandlar bildkommunikation med ämnesdidaktiskt perspektiv.
  6. Pedagogisk planering med bedömning, 8 hp
   Delkursen behandlar ämnesdidaktik, bedömning och pedagogisk planering.

  Undervisning

  Undervisningen består av nätbaserade föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

  Individuella muntliga och skriftliga presentationer samt deltagande i seminarier är obligatoriska inslag i kursen. Närvaro på all undervisning är obligatorisk. 

  För att kunna genomföra kursen krävs tillgång till material utifrån det centrala innehållet i grundskolans läroplan för bildämnet. Detta tillhandahålls inte av universitetet. Specifik materiallista meddelas senast en månad innan kursstart.

  Examination

  Delkurs 1 examineras genom ett praktisk prov i form av skapande av tre olika digitala resurser/instruktionsfilmer.

  Delkurs 2 examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av ett PM och ett praktiskt prov i form av ett gestaltande arbete.

  Delkurs 3 examineras genom hemtentamen, ett praktiskt prov i form av ett gestaltande arbete, samt ett praktisk prov i form av en processfilm av sitt gestaltande arbete.

  Delkurs 4 examineras genom ett praktiskt prov i form av en audiovisuell gestaltning och en muntlig redovisning i form av ett gensvar på annan students audiovisuella gestaltning.

  Delkurs 5 examineras genom hemtentamen och ett praktiskt prov i form av ett gestaltande arbete.

  Delkurs 6 examineras genom hemtentamen.

  Betygskriterier HVBFVI gäller från HT 2021 (596 Kb)

  Examinator

  Catrin Björck

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

   

  Schema HVBFVI HT2022 - VT2023

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Catrin Björck, catrin.bjorck@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se