Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Bilddidaktik för årskurs F-6

Kursen ingår i satsningen Fler vägar in och vänder sig till dig som vill prova på att läsa en kurs inom grundlärarprogrammet 4-6. Även du som är verksam lärare är välkommen att söka kursen.

Kurssida HVBFVI
Foto: Unsplash

Kursen behandlar bilden som kommunikativt verktyg. Du får arbeta med visuell kultur och bildens utveckling samt dess kommunikativa roll för individ, grupp och samhälle i förhållande till bildämnets didaktik. I kursen arbetar vi också med bildanalys och bildtolkning samt metoder, material och verktyg för bildframställning. Med utgångspunkt i grundskolans styrdokument behandlas planering och bedömning. Samtliga moment genomsyras av ett didaktiskt förhållningssätt i såväl praktiska som teoretiska moment.

För att kunna genomföra kursen och tillgodogöra dig kursens didaktiska innehåll är det bra att ha vissa kunskaper i de material och tekniker som används inom bildundervisning i grundskolan. Det krävs också tillgång till material utifrån det centrala innehållet i grundskolans läroplan för bildämnet samt möjlighet att arbeta gestaltande med dessa. Detta tillhandahålls inte av universitetet. Specifik materiallista meddelas senast en månad innan kursstart på den här sidan.

Kursen ingår i projektet Fler vägar in, som ska skapa fler alternativ för dig som är eller vill bli förskollärare eller lärare.

 • Du som redan har en lärarexamen och har behörighet att undervisa i årskurs 1-6 kan komplettera med den här kursen för att bli behörig att undervisa i bild i årskurs 1-6.
 • Du som är intresserad av att undervisa i bildämnet kan läsa kursen och senare ansöka om att tillgodoräkna den inom lärarprogrammet. Fråga gärna våra studievägledare om du har frågor.
 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Kursen består av sex delkurser:

  1. Bild och lärande, 3 hp
   Delkursen behandlar bildskapande med material, verktyg och tekniker för två och tredimensionellt arbete samt digitalt bildberättande. Metoder och tekniker relaterade till gällande styrdokument för bildämnet kommuniceras med visuell digital teknik som pedagogiskt verktyg med syfte att planera för lärande.
  2. Bildteori och visuell kommunikation, 4 hp
   Delkursen behandlar bildspråk, bildtolkning och grundläggande bildanalytiska begrepp och teorier. Visuell kommunikation behandlas genom ett gestaltande bildarbete.
  3. Projektarbete med ämnesdidaktisk reflektion, 8 hp
   Delkursen behandlar lärprocesser i gestaltande arbete ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv.
  4. Visuell kultur, 3 hp
   Delkursen behandlar barn och ungas visuella kulturer. Delkursen innefattar ett gestaltande och undersökande bildarbete samt fördjupar förståelsen för olika genrer och behandlar grupptillhörighet, identitet, normer och stereotyper.
  5. Bilddidaktik, 4 hp
   Delkursen behandlar bildkommunikation med ämnesdidaktiskt perspektiv.
  6. Pedagogisk planering med bedömning, 8 hp
   Delkursen behandlar ämnesdidaktik, bedömning och pedagogisk planering.

  Undervisning

  Undervisningen består av nätbaserade föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

  Individuella muntliga och skriftliga presentationer samt deltagande i seminarier är obligatoriska inslag i kursen. Närvaro på all undervisning är obligatorisk. 

  För att kunna genomföra kursen krävs tillgång till material utifrån det centrala innehållet i grundskolans läroplan för bildämnet. Detta tillhandahålls inte av universitetet. Specifik materiallista meddelas senast en månad innan kursstart.

  Examination

  Delkurs 1 examineras genom ett praktisk prov i form av skapande av tre olika digitala resurser/instruktionsfilmer.

  Delkurs 2 examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av ett PM och ett praktiskt prov i form av ett gestaltande arbete.

  Delkurs 3 examineras genom hemtentamen, ett praktiskt prov i form av ett gestaltande arbete, samt ett praktisk prov i form av en processfilm av sitt gestaltande arbete.

  Delkurs 4 examineras genom ett praktiskt prov i form av en audiovisuell gestaltning och en muntlig redovisning i form av ett gensvar på annan students audiovisuella gestaltning.

  Delkurs 5 examineras genom hemtentamen och ett praktiskt prov i form av ett gestaltande arbete.

  Delkurs 6 examineras genom hemtentamen.

  Betygskriterier HVBFVI gäller från HT 2021 (596 Kb)

  Examinator

  Catrin Björck

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Catrin Björck, catrin.bjorck@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se