Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tillämpad teater

Kursen ges inom Magisterprogrammet i drama och tillämpad teater, men kan även läsas som fristående kurs.

Kurssida HVDA01
Foto: Anneli Salo

Programsida Magisterprogram i Drama och tillämpad teater - med studiegång

Kursen ger fördjupade kunskaper om tillämpad teater som pedagogiskt verktyg i sociala sammanhang och behandlar:

  • aktuell forskning om drama och tillämpad teater
  • tillämpad teater som begrepp och företeelse ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv
  • akademiskt skrivande