Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tillämpad teater

Kursen ger fördjupade kunskaper om tillämpad teater som pedagogiskt verktyg i sociala sammanhang.

Fotograf: Anneli Salo
Fotograf: Anneli Salo

Kursen ges inom Magisterprogrammet i drama och tillämpad teater, 60 hp och som fristående kurs. 

Kursen behandlar:
- aktuell forskning om drama och tillämpad teater
- tillämpad teater som begrepp och företeelse ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv
- akademiskt skrivande

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier, samt övningar individuellt och i grupp. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Betygskriterier

  Betygskriterier HVDA01 (152 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examinatorer VT21

  Eva Österlind och Ulrika von Schantz.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Eva Österlind, eva.osterlind@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se