Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Tillämpad teater

Kursen ges inom Magisterprogrammet i drama och tillämpad teater, men kan även läsas som fristående kurs.

Kurssida HVDA01
Foto: Anneli Salo

Programsida Magisterprogram i Drama och tillämpad teater - med studiegång

Kursen ger fördjupade kunskaper om tillämpad teater som pedagogiskt verktyg i sociala sammanhang och behandlar:

 • aktuell forskning om drama och tillämpad teater
 • tillämpad teater som begrepp och företeelse ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv
 • akademiskt skrivande

Kursen ges varannan vårtermin. Nästa tillfälle är VT 2025.

 

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier, samt övningar individuellt och i grupp. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

  Betygskriterier HVDA01 - gäller från VT 2021 (152 Kb)

  Examinator

  Eva Österlind

  Ulrika von Schantz

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Eva Österlind, eva.osterlind@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se