Tillämpad teater, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen riktar sig till alla som vill fördjupa sina kunskaper om tillämpad teater som pedagogiskt verktyg i sociala sammanhang. Kursen behandlar:

- aktuell forskning om drama och tillämpad teater

- tillämpad teater som begrepp och företeelse ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen