Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Drama som verktyg för förändring - Forumspel

Vill du använda drama med fokus på forumspel, rollspel och konflikthantering?

Kursen behandlar forumspel, rollspel och värderingsövningar. I kursen behandlas också normkritik, intersektionalitet, hållbar utveckling och kritisk reflektion samt grundläggande konfliktförståelse och konfliktteori.

 • Kursupplägg

  Kursbeskrivning_uppd. HT20 (96 Kb)

  Undervisning

  Kursen ges på distans med 6 obligatoriska fysiska träffar.

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, fältstudier och gruppundervisning med praktiska och gestaltande övningar. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Betygskriterier

  Betygskriterier HVDRF2 (246 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom:

  - ett praktiskt prov som består av en gestaltande gruppuppgift i form av rollspel eller forumspel (väljs i samråd med kursansvarig lärare)

  - en individuell skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen

  Examinator

  För frågor gällande kursens innehåll och examination, kontakta kursansvarig lärare. Har du frågor om rättningen av din examination eller det betyg du har fått, kontakta din examinator.

  Hösttermin 2020:

  Sofia Cedervall, Eva Österlind

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Prefekt har beslutat att undervisning och examination ska ske via webben/distans under period C och D under höstterminen 2020 om inte annat har meddelats via kursens schema/websida.

  Kursen ges på halvdistans med sex obligatoriska fysiska träffar: fredag eftermiddag och lördag vid tre tillfällen. Schema uppdateras senaste fyra veckor före kursstart. 

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studieadministration: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se