Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Drama som verktyg för förändring - Forumspel

Vill du använda drama med fokus på forumspel, rollspel och konflikthantering?

Kurssida HVDRF2
Foto: Jens Lasthein

Kursen behandlar forumspel, rollspel och värderingsövningar. I kursen behandlas också normkritik, intersektionalitet, hållbar utveckling och kritisk reflektion samt grundläggande konfliktförståelse och konfliktteori.

Du kan läsa kursen helt fristående eller som del i en kandidatexamen med drama som huvudämne:
Bli dramapedagog

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, fältstudier och gruppundervisning med praktiska och gestaltande övningar. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  • ett praktiskt prov som består av en gestaltande gruppuppgift i form av rollspel eller forumspel (väljs i samråd med kursansvarig lärare)
  • en individuell skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen

  Betygskriterier HVDRF2 gäller från HT 2020 (246 Kb)

  Examinator

  Peter Sundebrant

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Peter Sundebrant, peter.sundebrant@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se