Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs F-3

Kursen ingår i satsningen Fler vägar in och vänder sig till dig som vill prova på att läsa en kurs inom grundlärarprogrammet F-3. Även du som är verksam lärare är välkommen att söka kursen.

Kurssida HVF3FV
Foto: Mostphotos

Kursen behandlar de samhällsorienterande ämnena utifrån begrepp och begreppsliga kontexter med grund i de vetenskapliga disciplinerna.

Undervisningen i samhällsorienterande ämnen för de lägre åldrarna har huvudsakligen en tvärvetenskaplig karaktär. Denna kurs kommer därför att genomföras med såväl ett tematiskt fokus som ett fokus på respektive ämne (historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap).

Under kursen behandlas också hur olika arbetssätt kan användas för att stimulera och stödja elevers lärande. Kursen tar även upp IT:s möjligheter och begränsningar som redskap i undervisning och för lärande i de samhällsorienterande ämnena.

Kursen ingår i projektet Fler vägar in, som ska skapa fler alternativ för dig som är eller vill bli förskollärare eller lärare.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Kursen består av fem delkurser:

  1. Geografi med ämnesdidaktik, 3 hp
  2. Historia med ämnesdidaktik, 3 hp
  3. Religionskunskap med ämnesdidaktik, 3 hp
  4. Samhällskunskap med ämnesdidaktik, 3 hp
  5. De samhällsorienterande ämnenas didaktik, 3 hp

  De första fyra delkurserna behandlar relevant ämnesstoff för undervisning i de samhällsorienterande ämnena (historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap) i grundskolans lägre åldrar. Delkurserna ger även
  en orientering om motsvarande skolämnen och undervisningen i dessa ämnen. Utgångspunkten för delkurserna utgörs av elevers förmåga att förstå och använda begrepp. Centrala begrepp, modeller och teorier gestaltas via olika teman. Både ämnesinnehåll och temaområden ska ha kopplingar till grundskolans
  kursplaner för år 1-3 och förskoleklass.

  Den femte delkursen behandlar didaktiska och ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande. Utgångspunkt är teorier och forskningsresultat som berör frågor om undervisningens villkor, former och processer. Studenterna ska under delkursen utveckla förmågan att anpassa stoffet till aktuell elevgrupp,
  använda varierade arbetsformer och förstå hur undervisning, med utgångspunkt i styrdokument, kan stödja elevers läsförståelse och begreppsanvändning.

  Undervisning

  Undervisningen består av nätbaserade föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

  Individuella skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer samt närvaro på seminarier är obligatoriska inslag i kursen.

  Examination

  Samtliga delkurser examineras genom skriftliga hemtentamina.

  Betygskriterier HVF3FV gäller från VT 2021 (592 Kb)

  Examinator

  Anna Jonsson 

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Bodil Kåks, bodil.kaks@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se