Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs F-3

Vill du prova på att läsa kurser för blivande lärare? Saknar du akademiska Eller har du redan lärarexamen och vill utöka din behörighet? Då kan Fler vägar in vara ett alternativ för dig.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Det här gäller dig som är antagen till en fristående kurs vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD).

Registrering

För att behålla studieplatsen på kursen måste du webbregistrera dig via www.student.ladok.se. Du kan webbregistrera dig efter att ha aktiverat ditt SU-konto, tidigast den 28/12.

Webbregistreringen för HSD:s fristående kurser är mellan 4 - 10 januari. 

OBS! Webbregistrering är obligatorisk. Har du problem med att registrera dig måste du kontakta kursens administratör under webbregistreringsperioden, annars riskerar du att förlora din studieplats. 

Kursadministratör nås via: studieadmin@hsd.su.se

Terminstart

Terminen startar den 17 januari.

Här hittar du exakta datum för vårterminen 2021: terminstider

Digital lärplattform

Universitets digitala lär- och samarbetsplattform heter Athena. Där publicerar lärare viktig information som rör kursens innehåll och kommunicerar med studenter. Studenter får tillgång till Athena efter kursregistrering och kan logga in via www.athena.su.se

Introduktionsdag 

Du som är ny student vid Stockholms universitet välkomnas genom en digital välkomstdag fredag den 15 januari och andra välkomstaktiviteter.

Digitala välkomstaktiviteter

Undervisning vårterminen 2021

Undervisningen under vårterminens sker i huvudsak via webb/distans enligt kursens schema. Beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan fler möjligheter till campusundervisning.

Om webbaserad undervisning vid Stockholms universitet

Antagen med villkor

Har du blivit antagen med villkor kommer du inte att kunna webbregistrera dig. Du behöver uppvisa att du uppfyller behörigheten senast det datum då utbildningen startar. Om du är antagen med villkor och har några frågor kontaktar du kursadministratören via studieadmin@hsd.su.se.

Reservantagning

Du som är reserv efter andra urvalet ska invänta besked från oss. Om du blir erbjuden en plats kommer du att få en förfrågan från oss på det telefonnummer eller den mejladress som du har angivit på antagning.se. 

Vi kontaktar reserver tidigast efter slutet av ordinarie webbregistreringsperiod. Vi har inte ett fysiskt reservupprop på HSD. Om en utbildning är fullsatt markeras detta via www.antagning.se. Vi kan tyvärr inte ge svar på frågor om sannolikheten att en studieplats blir ledig. 

Studera med funktionsnedsättning

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Den 12 januari hålls en informationsträff.

Läs mer: Studera med funktionsnedsättning

Avbrott

Om du har registrerat dig men ångrar dig och inte avser att läsa kursen, kan du göra ett ”tidigt avbrott” senast 3 veckor efter kursstart. Du kan då söka kursen på nytt vid senare tillfälle. Anmälan om tidigt avbrott gör du själv via www.student.ladok.se.

Anmälan om avbrott senare än 3 veckor efter kursstart görs skriftligen till kursadministratören på studieadmin@hsd.su.se. Gör du avbrott senare än tre veckor efter kursstart kan du inte anmäla dig till kursen på nytt. Du får då istället höra av dig till kursadministratören för omregistrering, vilket kan ske i mån av plats.

Kontakt

För frågor om registrering, behörighet, schema, betygsrapportering etc kan du vända dig till kursens administratör på studieadmin@hsd.su.se.

Har du frågor om tillgodoräkning eller andra funderingar kring upplägget av dina studier kan du kontakta studievägledare: studievagledning@hsd.su.se.

På webbplatsen med studieinformation finner du svar på många frågor.

Studieinformation

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Läs mer: Fler vägar in

Kursen behandlar de samhällsorienterande ämnena utifrån begrepp och begreppsliga kontexter med grund i de vetenskapliga disciplinerna.

Undervisningen i samhällsorienterande ämnen för de lägre åldrarna har huvudsakligen en tvärvetenskaplig karaktär. Denna kurs kommer därför att genomföras med såväl ett tematiskt fokus som ett fokus på respektive ämne (historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap).

Under kursen behandlas också hur olika arbetssätt kan användas för att stimulera och stödja elevers lärande. Kursen tar även upp IT:s möjligheter och begränsningar som redskap i undervisning och för lärande i de
samhällsorienterande ämnena.

Kursbeskrivning HVF3FV VT21 (256 Kb)

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:
  Delkurs 1: Geografi med ämnesdidaktik, 3 hp
  Delkurs 2: Historia med ämnesdidaktik, 3 hp
  Delkurs 3: Religionskunskap med ämnesdidaktik, 3 hp
  Delkurs 4: Samhällskunskap med ämnesdidaktik, 3 hp
  Delkurs 5: De samhällsorienterande ämnenas didaktik, 3 hp

  De första fyra delkurserna behandlar relevant ämnesstoff för undervisning i de samhällsorienterande ämnena (historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap) i grundskolans lägre åldrar. Delkurserna ger även
  en orientering om motsvarande skolämnen och undervisningen i dessa ämnen. Utgångspunkten för delkurserna utgörs av elevers förmåga att förstå och använda begrepp. Centrala begrepp, modeller och teorier gestaltas via olika teman. Både ämnesinnehåll och temaområden ska ha kopplingar till grundskolans
  kursplaner för år 1-3 och förskoleklass.

  Den femte delkursen behandlar didaktiska och ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande. Utgångspunkt är teorier och forskningsresultat som berör frågor om undervisningens villkor, former och processer. Studenterna ska under delkursen utveckla förmågan att anpassa stoffet till aktuell elevgrupp,
  använda varierade arbetsformer och förstå hur undervisning, med utgångspunkt i styrdokument, kan stödja elevers läsförståelse och begreppsanvändning.

  Undervisning

  Undervisningen består av nätbaserade föreläsningar, seminarier och gruppövningar samt träffar på campus (antal träffar anges för respektive kurstillfälle). Kurskrav: individuella skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer samt närvaro på seminarier är obligatoriska inslag i kursen. 

  Betygskriterier

  Betygskriterier HVF3FV (592 Kb)

  Examination

  Delkurs 1: Geografi med ämnesdidaktik, 3 hp examineras genom en skriftlig hemtentamen

  Delkurs 2: Historia med ämnesdidaktik, 3 hp examineras genom en skriftlig hemtentamen

  Delkurs 3: Religionskunskap med ämnesdidaktik, 3 hp examineras genom en skriftlig hemtentamen

  Delkurs 4: Samhällskunskap med ämnesdidaktik, 3 hp examineras genom en skriftlig hemtentamen

  Delkurs 5: De samhällsorienterande ämnenas didaktik, 3 hp examineras genom en skriftlig hemtentamen

  Examinatorer VT21

  Anna Jonsson
  Caroline Gustavsson
  Gunilla Granath Zillén
  Maja Torres Madzar
  Martin Karlsson
  Max Strandberg
  Niclas Runebou

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledare: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig lärare: anna.jonsson@hsd.su.se