Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Skolan i samhället, ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne och ett språkämne - KPU

Kursen Skolan i samhället utgör den första delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) inom programmet Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Skolan i samhället har delats upp i fyra inriktningar. Du som har ämne 1 inom humaniora eller samhällsvetenskap och ämne 2 inom språk ska läsa den här kursen.

Kursen omfattar flera delkurser. Dessa orienterar sig mot flera olika kunskapsområden, men bärs upp av gemensamma frågor för lärarprofessionen, såsom skolans demokrati- och kunskapsuppdrag.

Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring kursen, men Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) är kursansvarig institution.

Programsida med studiegång KPU