Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Data- och systemvetenskap I - kurspaket

Kurspaketet ger dig kunskap om hur datorer är uppbyggda och fungerar, hur IT används i organisationer och hur människan samverkar med datorer och teknik.

Genom praktiska övningar får du en inblick i programmering och systemutvecklingsmetodik. Kurserna lägger grund för fortsatta studier i ämnet och är ett bra komplement till andra studier. Om du vill studera mer än 30 hp rekommenderar vi dig att läsa ett kandidatprogram.

Här hittar du mer information om att sätta ihop en examen genom att läsa fristående kurser