Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Data- och systemvetenskap I - kurspaket

Kurspaketet ger dig kunskap om hur datorer är uppbyggda och fungerar, hur IT används i organisationer och hur människan samverkar med datorer och teknik.

Genom praktiska övningar får du en inblick i programmering och systemutvecklingsmetodik. Kurserna lägger grund för fortsatta studier i ämnet och är ett bra komplement till andra studier. Om du vill studera mer än 30 hp rekommenderar vi dig att läsa ett kandidatprogram.

Här hittar du mer information om att sätta ihop en examen genom att läsa fristående kurser

 • Kursupplägg

  Kurspaketet består av fyra kurser på 7,5 hp vardera.

  Introduktion till data- och systemvetenskap 7,5 hp
  IT i organisationer 7,5 hp
  Objektorienterad analys och design 7,5 hp
  Programmering 1 7,5 hp

  Undervisning

  Se respektive kurs i länkarna ovan.

  Examination

  Se respektive kurs i länkarna ovan.

  Examinator

  Se respektive kurs i länkarna ovan.

 • Kontakt

  Studievägledning för sökande till kandidatprogram och fristående kurser