Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Framtidens idéhistoria

Kursen behandlar föreställningar om framtiden från antiken till nutid, med tonvikt på den moderna tiden i västerländsk historia.

Förmågan att föreställa sig framtiden har ofta framhållits som utmärkande för människan. Hur vi föreställt oss vår framtid är dock något som förändrats väsentligt i ett historiskt perspektiv. Denna kurs ger kunskap om kulturella representationer och ideologiska bruk av den föreställda framtid som också spelat en avgörande roll för hur vårt samhälle har utvecklats. Den behandlar hur framtiden använts i filosofiska, vetenskapliga, politiska, litterära och estetiska sammanhang, samt hur förväntningar och farhågor om framtiden förändrats över tid.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig examinationsuppgift i form av hemtentamen.

  Examinator

  Vårterminen 2023

  Annika Berg, universitetslektor, docent
  Karin Dirke, universitetslektor, docent
  Annelie Drakman, forskare/timlärare, fil. dr
  Victoria Fareld, universitetslektor, docent
  Johan Fredrikzon, vik. universitetslektor, fil. dr
  Martin Wiklund, universitetslektor, docent

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare Idéhistoria, Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen, Teatervetenskap
   

  Studentexpedition

  För frågor om antagning, registrering, studieintyg med mera kontaktar du vår studentexpedition som ansvarar för studentärenden. Tänk på att alltid ange dina personuppgifter samt vilken kurs det gäller när du kontaktar studentexpeditionen då detta underlättar hanteringen av ditt ärende.

  Studentexpedition