Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Framtidens idéhistoria

Kursen behandlar föreställningar om framtiden från antiken till nutid, med tonvikt på den moderna tiden i västerländsk historia.

Förmågan att föreställa sig framtiden har ofta framhållits som utmärkande för människan. Hur vi föreställt oss vår framtid är dock något som förändrats väsentligt i ett historiskt perspektiv. Denna kurs ger kunskap om kulturella representationer och ideologiska bruk av den föreställda framtid som också spelat en avgörande roll för hur vårt samhälle har utvecklats. Den behandlar hur framtiden använts i filosofiska, vetenskapliga, politiska, litterära och estetiska sammanhang, samt hur förväntningar och farhågor om framtiden förändrats över tid.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska och obligatoriet regleras nedan under rubriken Kunskapskontroll och examination, punkt d. Undervisningen kan ske på campus eller på distans (webbaserad undervisning i realtid) enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen. För information om vilken undervisningsform som är aktuell för terminen hänvisas till institutionens hemsida.

  Examination

  examineras genom skriftlig examinationsuppgift i form av hemtentamen.

 • Kontakt

  Studentexpedition:

  expedition.ike@su.se

  Studievägledare i idéhistoria:

  studievagledare@idehist.su.se