Idéhistoria II, 30 hp

Om kursen

Kursen syftar till fördjupning av ämnesstudiet genom studiet av centrala texter i idéhistorien, en temakurs samt författandet av en mindre uppsats. Studenten förväntas efter genomgången kurs kunna redogöra för och diskutera idéer ur den idéhistoriska litteraturen, muntligt och skriftligt problematisera olika förhållningssätt till föreställningar samt använda de formella verktygen för vetenskapligt skrivande.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen