Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Idéhistoria II

På Idéhistoria II får du som student möjlighet att utveckla dina ämneskunskaper och färdigheter som blivande idéhistoriker samt utföra en självständig idéhistorisk undersökning.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Ska du studera vid Institutionen för kultur och estetik i höst? Varmt välkommen! Vi hoppas att du ska trivas hos oss.

Institutionen för kultur och estetik ligger i bruna tegelbyggnader.
Foto: Ingmarie Andersson / Stockholms universitet

När du blivit antagen som student hos oss får du den 25 juli ett välkomstbrev till den e-postadress du angett vid ansökan. Där hittar du instruktioner om hur du tackar ja till din plats och hur du registrerar dig (OBS! Det räcker inte att enbart tacka ja, du måste också registrera dig). I välkomstbrevet hittar du även information om introduktion till kursen som du ska läsa.

Kom ihåg att hålla reda på informationen för antagna studenter och tacka ja i tid, samt registrera dig under registreringsperioden. Om du inte tackar ja eller registrerar dig i tid, så förlorar du din plats på kursen.


Registreringsperioder

Majoriteten av våra kurser använder webbregistrering. För att kunna webbregistrera dig måste du först aktivera ditt universitetskonto. Du loggar sedan in i Ladok för att webbregistrera dig, läs mer om möjliga inloggningsalternativ här:

Olika sätt att logga in i Ladok

Idéhistoria:
För kurser som börjar terminens första halva: 5–25 augusti
För kurser som börjar terminens andra halva: 5 augusti – 1 oktober
Litteraturvetenskap:
För kurser som börjar terminens första halva: 5–25 augusti
För kurser som börjar terminens andra halva: 5 augusti – 1 oktober
Konstvetenskap:
För kurser som börjar terminens första halva: 5–25 augusti
För kurser som börjar terminens andra halva: 5 augusti – 25 oktober
Musikvetenskap:
För kurser som börjar terminens första halva: 5 augusti – 9 september
För kurser som börjar terminens andra halva: 5 augusti – 11 november
Undantag: Jazz, rock och annan populärmusik: 5 augusti – 5 december
Teatervetenskap:
För kurser som börjar terminens första halva: 5 augusti – 9 september
För kurser som börjar terminens andra halva: 5 augusti – 11 november

Webbregistrera dig här

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig, eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet. Ta kontakt med våra studieadministratörer eller studievägledaren i ditt ämne.

Kontaktuppgifter


Athena och kursmaterial

Vi använder oss av lärplattformen Athena för kommunikation mellan lärare och studenter. Du loggar in på Athena med ditt universitetskonto. Där kommer du att hitta lektionsplanering och kursmaterial senast en vecka före kursstart.

Athena


Studera med funktionsnedsättning

Vid Stockholms universitet ska alla studenter ha samma möjligheter, oavsett förutsättningar. Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av extra stöd så ska du kontakta Riktat pedagogiskt stöd vid Studentavdelningen. Kontakta även studievägledaren i ditt ämne i god tid före kursstart om du behöver extra stöd vid undervisning eller tentamen.

Den 27 augusti ges ett informationspass om riktat pedagogiskt stöd. Det hålls digitalt via Zoom.

Informationspass för studenter med funktionsnedsättning

Introduktionskursen "Den goda starten" den 28 augusti hjälper studenter att komma igång och tar bland annat upp strategier för planering och studievanor. Kursen ges digitalt via Zoom.

Den goda starten – en introduktionskurs för dig med funktionsnedsättning

Mer information:

Riktat pedagogiskt stöd

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Rafael skolan
Rafael, Skolan i Aten (1509–1511, fresk i Apostoliska palatset, Vatikanen)

Du får fördjupa dig i centrala texter i idéhistorien, läsa en temakurs och skriva en mindre uppsats.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fem följande delkurser.

  Delkurser

  • Idéhistoria som vetenskap (1,5 hp)

  Det här är en introduktion till idéhistoria som studie- och forskningsämne i Sverige och västvärlden.

  • Källtextkurs (7,5 hp)

  Sedan följer en kritisk källtextkurs där du utforskar hur olika textmaterial tillkomna under 2000 år kan ge inblick i förflutna föreställningsvärldar.

  • Temakurs (6 hp)

  Du får sedan vidga vyerna på någon av våra valbara temakurser, där du fördjupar dig i en viss problematik, idétradition, ämnestematik eller författarproduktion.

  • Att arbeta idéhistoriskt (7,5 hp)

  På den här metodkursen jobbar du mer handfast med att utveckla dina analytiska och historiserande färdigheter. Dessa kommer väl till hands på den parallella uppsatskursen där du författar ett eget kortare akademiskt arbete och lär dig grunderna i det vetenskapliga hantverket.  

  • Uppsatskurs (7,5 hp)

  Inom ramen för kursen ska studenten författa en mindre uppsats över ett väl avgränsat ämne samt delta aktivt i uppsatsseminarier och opponera på minst en uppsats. Kursen ger grundläggande kunskaper om uppsatsens form, formalia och uppsatsarbetets olika delar från fråga till färdig uppsats samt övning i att granska och bedöma uppsatser.

  Undervisning

  Undervisningen ges genom föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt – se Kunskapskontroll och examination nedan. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningarna för respektive delkurs.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga uppgifter och muntliga prestationer vid seminarier. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningarna för respektive delkurs.

  Examinator

  Höstterminen 2024
  Annika Berg, universitetslektor, docent
  Annelie Drakman, vik. universitetslektor, fil. dr
  Sara Ekström, vik. universitetslektor, fil. dr
  Martin Wiklund, universitetslektor, docent

  Medrättande lärare:    
  Adam Kjellgren, doktorand
  Linnea Ripenberg, doktorand

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Om temakursen Politiska myter

  Västerländska tänkare har debatterat mytens och mytmakandets politiska potential i över två tusen år. Vissa har hävdat att myter utgör ett oumbärligt politiskt redskap, andra att myter är farliga och att deras inflytande över politiken bör begränsas till ett minimum. Denna debatt är intressant att studera utifrån ett idéhistoriskt perspektiv därför att den aktualiserar en rad spännande – politiska såväl som epistemologiska och existentiella – frågor och tydliggör flera centrala konfliktlinjerna i det västerländska tänkandets historia.

  Inom ramen för denna temakurs fokuserar vi hur förhållanden mellan myt och politik framställts i texter från och med antiken och fram till idag, författade av bland annat filosofer, fascister och feminister. Vi diskuterar till exempel vad för föreställningar – om manligt/kvinnligt, fantasi/förnuft, upplysning/romantik, filosofi/poesi, modernitet/tradition och vetenskap/religion – som kommer till uttryck i författarnas sätt att begreppsliggöra förhållandet ifråga.

  Undervisningen består av fem lärarledda litteraturseminarier. Kursen examineras genom aktivt deltagande vid litteraturseminarier samt en skriftligt examinationsuppgift. Majoriteten av litteraturen kommer att finnas tillgänglig online.

  Målet med kursen är att studenten ska

  • utveckla en fördjupad kännedom om en uppsättning historiskt sett inflytelserika föreställningar om förhållandet mellan myt och politik
  • kunna identifiera, jämföra och kritiskt analysera hur olika författare och forskare använt mytbegreppet
  • få en större förståelse för samspelet mellan begrepp, idé och kontext. 

   

 • Kontakt

  Studievägledare Idéhistoria
  Idéhistoria