Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Idéhistoria II

På Idéhistoria II får du som student möjlighet att utveckla dina ämneskunskaper och färdigheter som blivande idéhistoriker samt utföra en självständig idéhistorisk undersökning.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till dina studier vid Institutionen för kultur och estetik. Vi hoppas att du ska trivas hos oss.

Institutionen för kultur och estetik ligger i bruna tegelbyggnader.
Foto: Ingmarie Andersson / Stockholms universitet

Webbaserad undervisning

Med anledning av covid-19 har institutionen beslutat att fortsätta med webbaserad undervisning hela vårterminen 2021.

Förutsättningarna kan förändras och uppdateringar kommer att tillhandahållas på institutionens hemsida och på kurssajterna i Athena.

Undervisning online ges via Zoom
Våra lärare använder sig av E-mötestjänsten Zoom för föreläsningar och seminarier. Bekanta dig med Zoom innan ditt första undervisningsstillfälle, det är kostnadsfritt för studenter vid Stockholms universitet. Den kursansvarige läraren ger via kurssajten på lärplattformen Athena dig instruktioner om hur undervisningen läggs upp. 

Läs mer om att studera hemifrån

Råd till dig som pluggar hemma


Registrering

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig under kursens registreringsperiod. Majoriteten av våra kurser använder webbregistrering. Om du har problem att registrera dig behöver du kontakta studentexpeditionen innan sista registreringsdag: expedition.ike@su.se.

Registrering för kurser som börjar under period 1 (från och med 18/1)
Idéhistoria: 4/1 – 11/1
Konstvetenskap: 4/1 – 11/1
Litteraturvetenskap: 4/1 – 11/1
Musikvetenskap: 4/1 – 18/1
Teatervetenskap: 4/1 – 11/1
Registrering för kurser som börjar under period 2 (från och med 23/3)
Idéhistoria: 4/1–16/3
Konstvetenskap: 4/1 – 1/3
Litteraturvetenskap: 4/1 – 16/3
Musikvetenskap: 4/1 – 23/3 
Teatervetenskap: 4/1 – 16/3 

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig, eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet. Ta kontakt med studentexpeditionen eller studievägledaren.


Athena och kursmaterial

Institutionen använder sig av lärplattformen Athena för kommunikation mellan lärare och studenter. Du loggar in på Athena med ditt universitetskonto. Där kommer du att hitta lektionsplanering och kursmaterial senast en vecka före kursstart. Schema och litteraturlista finns längre ner på den här sidan.


Studera med funktionsnedsättning

Vid Stockholms universitet är det viktigt att alla studenter ska ha samma möjligheter, oavsett förutsättningar. Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av extra stöd så ska du kontakta Särskilt pedagogiskt stöd. Kontakta även studievägledaren för ditt ämne i god tid före kursstart om du behöver extra stöd vid undervisning eller tentamen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Rafael skolan
Raphael, Skolan i Aten, år 1509-1511, Wikimedia commons, fresik i Apostoliska palatset i Vatikanen, Rom

Du får fördjupa dig i centrala texter i idéhistorien, läsa en temakurs och skriva en mindre uppsats.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fem följande delkurser.

  Delkurser

  • Idéhistoria som vetenskap (1,5 hp)

  Det här är en introduktion till idéhistoria som studie- och forskningsämne i Sverige och västvärlden.

  • Källtextkurs (7,5 hp)

  Sedan följer en kritisk källtextkurs där du utforskar hur olika textmaterial tillkomna under 2000 år kan ge inblick i förflutna föreställningsvärldar.

  • Temakurs (6 hp)

  Du får sedan vidga vyerna på någon av våra valbara temakurser, där du fördjupar dig i en viss problematik, idétradition, ämnestematik eller författarproduktion.

  • Att arbeta idéhistoriskt (7,5 hp)

  På den här metodkursen jobbar du mer handfast med att utveckla dina analytiska och historiserande färdigheter. Dessa kommer väl till hands på den parallella uppsatskursen där du författar ett eget kortare akademiskt arbete och lär dig grunderna i det vetenskapliga hantverket.  

  • Uppsatskurs (7,5 hp)

  Inom ramen för kursen ska studenten författa en mindre uppsats över ett väl avgränsat ämne samt delta aktivt i uppsatsseminarier och opponera på minst en uppsats. Kursen ger grundläggande kunskaper om uppsatsens form, formalia och uppsatsarbetets olika delar från fråga till färdig uppsats samt övning i att granska och bedöma uppsatser.

  Undervisning

  Undervisningen ges genom föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt – se Kunskapskontroll och examination nedan. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningarna för respektive delkurs.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga uppgifter och muntliga prestationer vid seminarier. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningarna för respektive delkurs.

  Examinator

  Våren 2021

  Annika Berg
  Karin Dirke
  Martin Wiklund
  Victoria Fareld
  Karolina Enquist Källgren
   

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Mer information

  Om temakursen Politiska myter

  Västerländska tänkare har debatterat mytens och mytmakandets politiska potential i över två tusen år. Vissa har hävdat att myter utgör ett oumbärligt politiskt redskap, andra att myter är farliga och att deras inflytande över politiken bör begränsas till ett minimum. Denna debatt är intressant att studera utifrån ett idéhistoriskt perspektiv därför att den aktualiserar en rad spännande – politiska såväl som epistemologiska och existentiella – frågor och tydliggör flera centrala konfliktlinjerna i det västerländska tänkandets historia.

  Inom ramen för denna temakurs fokuserar vi hur förhållanden mellan myt och politik framställts i texter från och med antiken och fram till idag, författade av bland annat filosofer, fascister och feminister. Vi diskuterar till exempel vad för föreställningar – om manligt/kvinnligt, fantasi/förnuft, upplysning/romantik, filosofi/poesi, modernitet/tradition och vetenskap/religion – som kommer till uttryck i författarnas sätt att begreppsliggöra förhållandet ifråga.

  Undervisningen består av fem lärarledda litteraturseminarier. Kursen examineras genom aktivt deltagande vid litteraturseminarier samt en skriftligt examinationsuppgift. Majoriteten av litteraturen kommer att finnas tillgänglig online.

  Målet med kursen är att studenten ska

  • utveckla en fördjupad kännedom om en uppsättning historiskt sett inflytelserika föreställningar om förhållandet mellan myt och politik
  • kunna identifiera, jämföra och kritiskt analysera hur olika författare och forskare använt mytbegreppet
  • få en större förståelse för samspelet mellan begrepp, idé och kontext. 

  Om temakursen Upplysningen

  Få idéhistoriska begrepp har gett upphov till lika många definitioner och intellektuella strider som upplysningen. Den senare har spelat en central roll i berättelsen om det moderna samhällets utveckling och förknippats med framväxten av universella mänskliga rättigheter, sekularisering och naturvetenskapernas framsteg såväl som med instrumentell rationalism och moralisk relativism. Men pratar verkligen alla som forskar och skriver om upplysningen om samma sak?

  I denna temakurs fördjupar vi oss i upplysningens idéhistoria under 250 år – det vill säga hur människor från 1700-talet och fram till idag har talat om upplysning och hur Upplysningen begreppsliggjorts och konstruerats som en historisk epok såväl som en moderniseringsprocess. Vi närmar oss samtliga texter – dåtida såväl som samtida – som uttryck för olika värderings- och gränsdragningsaktiviteter, och frågar oss: vad och vem inkluderas och exkluderas från begreppet, varför, och med vilka konsekvenser?

  Undervisningen består av fem lärarledda litteraturseminarier. Kursen examineras genom aktivt deltagande vid litteraturseminarier samt en skriftligt examinationsuppgift. Majoriteten av litteraturen kommer att finnas tillgänglig online.

  Målet med kursen är att

  • utveckla en fördjupad kännedom om de historiska omständigheter och idékomplex som förknippas med upplysningen
  • kunna identifiera, kritiskt analysera och jämföra hur olika forskare och skribenter använder upplysningsbegreppet
  • få en större förståelse för historiografi och hur idéer om det förflutna kontinuerligt omskapas för samtida syften

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation HT2020 Idéhistoria (4617 Kb)

 • Kontakt

  Studievägledare

  studievagledare@idehist.su.se

  Studentexpedition

  expedition.ike@su.se