Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Italienska, förberedande kurs 2

Denna kurs utgör fortsättningen på nybörjarkursen Italienska, förberedande 1. Du fortsätter att arbeta med den italienska grammatiken och utvecklar ditt ordförråd. Mycket fokus ligger på att öva upp din förmåga att tala och skriva på italienska. Under denna kurs kommer du också börja läsa enklare romaner på italienska.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Italienska, förberedande kurs 2 är fortsättning på  Italienska, förberedande 1. Kursen ger dig behörighet till kursen Italienska I. Vi ger kursen på halvfart, vissa terminer på kvällstid och andra terminer som en kurs på halvdistans. Halvdistans innebär att undervisningen till största delen sker på distans och att kontakten med läraren främst är nätbaserad, men att viss undervisning även sker genom ett antal fysiska träffar på Stockholms universitet. Dessa träffar äger rum på lördagar för att du ska ha möjlighet att ta dig till Stockholm från andra platser. Du kan se vilka alternativ som är öppna på antagning.se. För att du ska utveckla dina språkkunskaper så mycket som möjligt sker undervisningen både på italienska och på svenska. Det är dessutom obligatoriskt att närvara vid undervisningstillfällena och undervisningen.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”. Observera att kursen har obligatorisk närvaro.

  Delkurser

  Kursen består av följande delkurser: Grammatik  och ordkunskap 2, Muntlig produktion 2 och Skriftlig produktion 2. Även om dessa utgör egna delkurser löper en röd tråd genom kursens olika delar, där undervisning i grammatik varvas med praktiska inslag där du får öva på att omsätta dina grammatiska kunskaper i praktiken, både i muntlig och i skriftlig form. Om du går kursen på distans är undervisningen främst nätbaserad och du har kontakt med dina lärare genom vår läroplattform. Om du läser på campus består undervisningen av både föreläsningar och seminarier. 

  • Grammatik och ordkunskap 2, 7,5 hp
   Föreläsningarna i grammatik och ordkunskap sker i storgrupp i en hörsal, till skillnad från undervisningen i muntlig och skriftlig produktion som sker i mindre grupper. På denna delkurs går vi vidare i våra studier av den italienska grammatiken. Du kommer att arbeta med översättningar mellan svenska och italienska och italienska och svenska. Att arbeta med översättningar utvecklar både din grammatiska förståelse och ditt ordförråd. Du förbereder dig inför varje föreläsning genom att läsa relevanta delar ur kurslitteraturen. Material, i form av övningsuppgifter eller lärarpresentationer, läggs kontinuerligt upp på vår läroplattform. Där finns även detaljerad information om delkursens genomförande och tydliga läsanvisningar. Delkursen i grammatik och ordkunskap examineras genom en salstenta som prövar de grammatiska moment som ni gått igenom under delkursens gång. Läraren erbjuder alltid möjligheten att ställa frågorkring sådant som fortfarande känns oklart och svårt innan provtillfället.
    
  • Muntlig produktion 2, 5,5 hp
   Undervisningen för delkursen Muntlig produktion 2 är integrerad med undervisningen i Skriftlig produktion 2 och sker i mindre grupper. De mindre grupperna erbjuder en lugn och trygg miljö där du kan öva på att tala och skriva och få feedback från din lärare. Under lektionerna övar du både på att förstå och att göra dig förstådd på italienska genom olika övningar som uppmuntrar till kommunikation. På dessa lektioner är det högt till tak och våra duktiga lärare är måna om att skapa en miljö som gör det lättare att övervinna den ängslan som nästan alla av oss känner när vi ska prata ett främmande språk som vi ännu inte behärskar. När delkursen är över kommer du klara av att utbyta information i enklare och kortare samtal. Du kommer kunna beskriva dig själv, dina nuvarande arbetsuppgifter och tidigare arbetsuppgifter. Du kommer även klara av att beskriva andra människors levnadsvillkor och delta i kortare och enklare samtal om välkända ämnen. På delkursen övar vi även på att diskutera innehållet i skönlitterära texter och facktexter. Delkursen examineras genom muntliga redovisningar där du får visa prov på färdigheterna ovan. Material, i form av övningsuppgifter eller lärarpresentationer, läggs kontinuerligt upp på vår läroplattform. Där finns även detaljerad information om delkursens genomförande och tydliga läsanvisningar.
    
  • Skriftlig produktion 2, 2 hp
   Undervisningen för delkursen Skriftlig produktion 2 är integrerad med undervisningen i   Muntlig produktion 2 och sker i mindre grupper. Du arbetar med att skriva korta och enkla texter såsom  meddelanden och brev, men även med att skriva texter med ett mer komplicerat innehåll där du ska diskutera enklare skönlitterära texter och facktexter. Att skriva och läsa på italienska är ett effektivt sätt att öka sitt ordförråd. Examinationen består av skriftliga inlämningsuppgifter där du får visa att du klarar av att producera de texttyper som du övat på under delkursens gång. Material, i form av övningsuppgifter eller lärarpresentationer, läggs kontinuerligt upp på vår läroplattform. Där finns även detaljerad information om delkursens genomförande och tydliga läsanvisningar.
    

  Allmänt

  Slutbetyget på kursen viktas utifrån den del av 15 hp en viss delkurs utgör.
  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.
  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings¬uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

  Välkommen!

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt