Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Italiensk förmodern litteratur (1300-1700)

Kursen behandlar den italienska litteraturen från dess tidigaste texter till 1700-talet med fokus på de viktigaste författarna och verken. Stor vikt läggs på de författare som anses vara stilbildande från Dante och Petrarca till Giuseppe Parini. Kursen kommer att behandla litteraturen utifrån ett såväl litteraturhistoriskt som estetiskt perspektiv med utgångspunkt i relevanta analysmetoder.