Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Italiensk förmodern litteratur (1300-1700)

 • 7,5 hp

Kursen behandlar den italienska litteraturen från dess tidigaste texter till 1700-talet med fokus på de viktigaste författarna och verken. Stor vikt läggs på de författare som anses vara stilbildande från Dante och Petrarca till Giuseppe Parini. Kursen kommer att behandla litteraturen utifrån ett såväl litteraturhistoriskt som estetiskt perspektiv med utgångspunkt i relevanta analysmetoder.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
  • Bozzola, S. 2012, La lirica. Dalle origini a Leopardi, Bologna: il Mulino.
  • Ceserani, Remo, (2005). Il testo poetico, Bologna: il Mulino
  • Mengaldo, P.V. 2010, Attraverso la poesia italiana. Analisi di testi esemplari, Roma: Carocci.
  • Beltrami, P.G. 2012, Gli strumenti della poesia, Bologna: il Mulino.
  • Brioschi F., Di Girolamo C., Manuale di Letteratura italiana, Milano: Bollati Boringhieri. Vol I: ss. 289-437; vol II: 183-255 ;vol III: ss. 227-316 [Kopierat material].

  Kopierat material, kompendier, artiklar, kortare textutdrag, övningsmaterial, m.m. kan tillkomma. All sådan kurslitteratur läggs ut på vår läroplattform, delas ut av läraren eller finns tillgänglig på Internet. För mer detaljerad information se aktuell kursbeskrivning.

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt