Italiensk förmodern litteratur (1300-1700), 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar den italienska litteraturen från dess tidigaste texter till 1700-talet med fokus på de viktigaste författarna och verken. Stor vikt läggs på de författare som anses vara stilbildande från Dante och Petrarca till Giuseppe Parini. Kursen kommer att behandla litteraturen utifrån ett såväl litteraturhistoriskt som estetiskt perspektiv med utgångspunkt i relevanta analysmetoder.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen