Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grammatik och översättning och skriftlig produktion, Italienska II

På den här kursen arbetar du med att utveckla din förmåga att uttrycka dig skriftligt på italienska. Du producerar egna texter av olika slag, arbetar med mer komplex italiensk grammatik och övar dina grammatiska och skriftliga färdigheter genom utmanande översättningsövningar av längre texter mellan italienska och svenska.

Denna kurs i Grammatik och översättning och skriftlig produktion om 7,5 hp riktar sig till dig som studerat italienska I eller på något annat sätt skaffat dig motsvarande behörighet. Under kursen arbetar vi med grundläggande italiensk grammatik, både praktiskt och teoretiskt. Kursen motsvaras av två delkurser inom Italienska II, 30 hp, och genom att läsa samtliga delkurser som ingår i Italienska II som fristående kurser, dvs Grammatik och översättning och skriftlig produktion, Litteraturhistoria, Litterär textanalys och Italiensk kultur och samhälle, kommer du så småningom att uppnå en behörighet som motsvarar Italienska II. Du kan alltså själv välja vilken takt du vill studera i, beroende på vilka och hur många kurser om 7,5 hp du väljer att läsa under en viss termin. Vissa av kurserna är koncentrerade i början eller i slutet av terminen, medan andra ges på kvällstid och löper över hela terminen i långsammare fart. Du kan se vilka alternativ som är öppna på antagning.se. För att du ska utveckla dina språkkunskaper så mycket som möjligt sker den största delen av undervisningen på italienska.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursplaneringen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”

  Kursen består av två delkurser: Grammatik och översättning och Skriftlig produktion.

  Undervisning

  Grammatik och översättning, 4,5 hp

  Delkursen i grammatik och översättning är en fortsättning på den grammatikkurs du läste på Italienska I. Här går vi vidare med en fördjupad språkanalys  av den komplexa satsens uppbyggnad, opersonliga former och konjunktiv. Vi arbetar mycket med det kontrastiva perspektivet, där vi jämför italiensk och svensk morfosyntax. Vi arbetar med översättningar mellan svenska och italienska för att utöka ordförrådet, den idiomatiska kompetensen och för att stärka kunskaperna i italienskans struktur.

  Skriftlig produktion, 3 hp

  Under denna delkurs över vi upp den skriftliga språkfärdigheten genom att arbeta med olika typer av textproduktioner, tex akademiskt skrivande. Kursen kombinerar teoretiska moment, tex komplex syntax, och praktiska övningar där du övar både på att analysera texter av olika slag, men även på att producera egna texter som följer den italienska skriftspråksnormen. Under kursens gång kommer du även att utveckla ditt ordförråd. Undervisningen består av föreläsningar som behandlar de mer teoretiska delarna, men även av praktiska övningar.

  Examination

  Delkursen i Grammatik och översättning examineras genom en salstenta där du får visa prov på morfosyntaktisk analys och översättning både från svenska till italienska och från italienska till svenska.

  Delkursen examineras genom inlämningsuppgifter och genom en längre uppsats där du kommer att visa prov på olika typer av textproduktion, tex sammanfattningar, narrativ text eller argumenterande text.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings­uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.