Italiensk kultur, historia och samhälle, Italienska I, 7,5 hp

Denna kurs riktar sig till dig som vill lära dig mer om italiensk kultur, historia och samhälle. Under kursen diskuteras aspekter och händelser som är eller har varit viktiga för den italienska identiteten, både nu och då.

Denna kurs i Italiensk kultur, historia och samhälle om 7,5 hp riktar sig till dig som studerat italienska steg 2 på gymnasiet eller på något annat sätt skaffat dig motsvarande behörighet. Under denna kurs studerar du de moderna samhällsförhållandena i Italien, valda delar ur den italienska historien samt olika kulturella aspekter som är eller har varit avgörande i den italienska historieskrivningen. Kursen är även en delkurs inom Italienska I, 30 hp, och genom att läsa samtliga delkurser som ingår i Italienska I som fristående kurser, dvs Italiensk grammatik, Italiensk litteratur, Skriftlig och muntlig produktion och Italiensk kultur och samhälle, kommer du så småningom att uppnå en behörighet som motsvarar Italienska I. Du kan alltså själv välja vilken takt du vill studera i, beroende på vilka och hur många kurser om 7,5 hp du väljer att läsa under en viss termin. Vissa av kurserna är koncentrerade i början eller i slutet av terminen, medan andra ges på kvällstid och löper över hela terminen i långsammare fart. Du kan se vilka alternativ som är öppna på antagning.se. För att du ska utveckla dina språkkunskaper så mycket som möjligt sker den största delen av undervisningen på italienska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen