Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litteraturvetenskap, Italienska III

Kursen ger en introduktion till litteraturvetenskapens centrala teoribildningar och tolkningsstrategier från 1900-talets början till idag. Under kursen läser du skönlitterära texter och befintliga analyser av dessa för att förstå hur en litteraturvetenskaplig text är uppbyggd och för att kunna jämföra hur olika teoretiska perspektiv belyser olika aspekter av samma text. Du får även träna på att färdigställa en egen teoretiskt förankrad analys av skönlitterär text. Vidare får du insikter i hur det litterära systemet fungerar genom att studera recensioner, bokmarknadens villkor samt begrepp som kanon och klassiker.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.