Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Skriftlig produktion, Italienska III

Denna kurs behandlar framförallt den akademiska textgenren och kursen är tänkt att förbereda studenten för examensarbetet på nästa nivå. Även andra texttyper kommer att behandlas. Kursen är en del av Italienska III.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.