Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Praktik inom kulturgeografi

Syftet med kursen är att du ska få en inblick i arbetslivet för kulturgeografer för att därigenom bli mer anställningsbar. Kursen innehåller praktik som har anknytning till kulturgeografi.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Praktik inom kulturgeografi, 15 hp, ges som fristående kurs under första respektive andra halvan av såväl hösttermin som vårtermin. Den kräver 150 hp och examensarbete, 15 hp, i kulturgeografi eller geografi eller 15 hp från masterprogram i kulturgeografi.

 • Kursupplägg

  Under kurser reflekterar du dels över den arbetsmarknad du utbildar dig för och på vilket sätt din utbildning svarar mot de kompetenser som efterfrågas på praktikplatsen dels över de möjligheter och begränsningar som finns i arbetet på praktikplatsen och vilka val och prioriteringar som görs. Vidare reflekterar du över vilka relationer praktikplatsen har i ett större samhälleligt sammanhang. Du skriver dagbok över tiden på praktikplatsen.

  Du ordnar själv praktikplats. Innan praktiken påbörjas måste den godkännas av kursansvarig lärare.

  Undervisning

  Obligatorisk undervisning är introduktion och seminarium samt praktik på en arbetsplats.

  Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomförd kurs förväntas du kunna:

  • reflektera muntligt och skriftligt över den arbetsmarknad man utbildar sig för och på vilket sätt den egna utbildningen svarar mot de kompetenser som efterfrågas på praktikplatsen
  • reflektera muntligt och skriftligt och skriftligt över de möjligheter och begränsningar som finns i arbetet på praktikplatsen och vilka val och prioriteringar som görs.
  • refektera muntligt och skriftligt över vilka relationer praktikplatsen har i ett större samhälleligt sammanhang.

  Examination

  Examination sker genom skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgift i form av sammanfattning av praktikdagbok och reflektioner om praktiken.

  Examinator

  Examinator: Lowe Börjeson, Kulturgeografiska institutionen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studievägledning
  Studentexpedition