Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kinesiska II

Kursen utvecklar de grundläggande kunskaperna i muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse i modern standardkinesiska (putonghua).

Kursen ger också kunskaper om politik och religion i Kina, Taiwan, Hongkong och diasporan.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fem moduler.

  Delkurser

  Modern kinesiska II a, 7.5 hp

  Delkursen vidareutvecklar kunskaperna i kinesisk grammatik och syntax samt förmågan att kommunicera med vardagligt språkbruk och ger då övning i praktisk skrivfärdighet, och utvecklar förmågan att läsa och skriva i vardagliga situationer. Delkursen behandlar också inlärning av ytterligare 150 skrivtecken, deras radikaler och användning i olika sammanhang.

  Modern kinesiska II b, 7.5 hp

  Delkursen vidareutvecklar kunskaperna i kinesisk grammatik och syntax samt förmågan att kommunicera med vardagligt språkbruk och ger då övning i praktisk skrivfärdighet, och utvecklar förmågan att läsa och skriva i vardagliga situationer. Delkursen behandlar också inlärning av ytterligare 150 skrivtecken, deras radikaler och användning i olika sammanhang.

  Praktisk språkfärdighet II a, 4.5 hp

  Delkursen utvecklar de grundläggande kunskaperna i muntlig och skriftlig framställning, samt hör- och läsförståelse i modern standardkinesiska (putonghua).

  Praktisk språkfärdighet II b, 3.5 hp

  Delkursen utvecklar vidare de grundläggande kunskaperna i muntlig och skriftlig framställning, samt hör- och läsförståelse i modern standardkinesiska (putonghua).

  Politik och religion i Kina, Taiwan, Hongkong och diasporan, 7.5 hp

  Delkursen fokuserar på grunddragen hos politik och religion i Kina, Taiwan, Hongkong och diasporan. Kinesiska begrepp avseende religion, vetenskap och vidskepelse analyseras. En viktig fråga är religionens roll och förutsättningar i det moderna Kina. Regionala och globala nätverk av troende kommer att studeras ingående. Frågor rörande identitet och medborgarskap utgör en annan tyngdpunkt på kursen. Frågor avseende globaliseringen av inhemska kinesiska traditioner som konfucianism och daoism behandlas också.

  Undervisning

  Undervisningen för Modern kinesiska II a och II b består av föreläsningar och språkfärdighetsövningar enskilt och i grupp.

  Undervisningen för Praktisk språkfärdighet II ges i form av seminarier och praktiska språkfärdighetsövningar enskilt och i grupp.

  Undervisningen i Politik samt religion i Kina, Taiwan, Hongkong och diasporan ges i form av föreläsningar och seminarier.

  Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor för VT24 finns i läroplattformen Athena.

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Delkursen Modern kinesiska II a examineras genom 5 läxförhör, 3 skriftliga inlämningsuppgifter och en avslutande salsskrivning eller motsvarande.

  Delkursen Modern kinesiska II b examineras genom 5 läxförhör, 3 skriftliga inlämningsuppgifter och en avslutande salsskrivning eller motsvarande.

  Delkursen Praktisk språkfärdighet II a examineras genom 5 skriftliga inlämningsuppgifter samt 1 muntlig redovisning.

  Delkursen Praktisk språkfärdighet II b examineras genom 5 skriftliga inlämningsuppgifter samt 1 muntlig redovisning.

  Examinationen för delkursen Politik och religion i Kina, Taiwan, Hongkong och diasporan sker genom en kort muntlig redovisning samt en avslutande hemskrivning.

  För övrig eximination, se kursbeskrivningen.

  Examinator

  Helkurs: Ingela Jin
  Modern Kinesiska II a, 7,5 hp Ingela Jin
  Modern Kinesiska II b, 8 hp Hailin Wang
  Praktisk språkfärdighet II a, 4,5 hp Ingela Jin och Hailin Wang
  Praktisk språkfärdighet II b, 4,5 hp Ingela Jin och Hailin Wang
  Politik och religion i Kina, Taiwan, Hongkong och diasporan, 5,0 hp Monika Gänssbauer

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Kinas språk ock kultur?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Johan Fresk
  08-16 36 20