Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerad forskningspraktik i organisk kemi II

Avancerad forskningspraktik i organisk kemi II.

VIKTIG INFORMATION: För att bli antagen till kursen måste du ha ordnat en handledare kopplad till institutionen. Kontakta studierektor för institutionen för mer instruktioner. Om du inte har en handledare, kommer din ansökan att avslås.

Studenten deltar under handledning i den dagliga verksamheten på ett forskningslaboratorium och utför desysslor som normalt ingår i arbetet. Arbetet utförs inom ämnet organisk kemi.

 • Kursupplägg

  Studenten deltar under handledning i den dagliga verksamheten på ett forskningslaboratorium och utför de sysslor som normalt ingår i arbetet. Arbetet utförs inom ämnet organisk kemi.

  Undervisning

  Undervisningen består av en introduktion, praktik med arbetsuppgifter inom organisk kemi på forskningsbedrivande arbetsplats. Praktiken sker under handledning. Kursen ges på engelska.

  Examination

  Kursen examineras på följande vis:

  • Skriftligen i loggboksform
  • Muntlig presentation

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten inom det aktuella området kunna:

  • förklara hur verksamheten vid en organkemisk institution är organiserad och översiktligt redogöra för karriärvägar
  • beskriva forskningsarbetet i för praktiken relevant projekt och relatera detta till arbetsmiljö och verksamhetsmål
  • kritiskt bedöma och ge exempel på egna styrkor och utvecklingsområde samt dra slutsatser för sin fortsätta karriärplanering

  För godkänt slutbetyg krävs deltagande i introduktion och den dagliga verksamheten. Deltagandet i den dagliga verksamheten ska motsvara normal arbetstid.

  Examinator

  Joseph Samec

  E-mail:       studierektor@organ.su.se

 • Kontakt

  Joseph Samec

  E-mail:       studierektor@organ.su.se

  Kemiska sektionens kansli & studentexpedition:

  Rum:        Kemiska övningslaboratoriet M345
  E-mail:      chemistry@su.se