Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grekiska III

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursens mål är att på grundval av Grekiska II, 30 hp, ytterligare vidga och fördjupa kunskaperna om grekisk litteratur samt att ytterligare uppöva förmågan till textinterpretation. Till kursen hör även viss orientering i den vetenskapliga litteraturen på de olika delområdena. 

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen består av nedanstående fyra delkurser:

  1. Fördjupningskurs i grekisk språkvetenskap, 7,5 högskolepoäng
   Centrala frågeställningar i den grekiska grammatiken behandlas såväl diakront som synkront utifrån ett givet textmaterial. En längre eller två kortare vetenskapliga uppsatser med anknytning till någon av de behandlade frågeställningarna läses intensivt.
  2. Fördjupningskurs i det attiska dramat, 7,5 högskolepoäng
   En tragedi som inte tidigare lästs, eller en komedi, läser i original samt en tragedi och en komedi i översättning. En utförlig framställning av den grekiska litteraturen studeras. Någon vetenskaplig uppsats om det attiska dramat läses och redovisas parallellt.
  3. Epik och lyrik, 7,5 högskolepoäng
   Cirka 1500 vers epik och lyrik, varav Homeros två sånger och minst 200 vers lyrik, läses utöver vad som tidigare lästs, med beaktande av litteraturvetenskapliga, språkhistoriska och metriska aspekter. Iliaden och Odysséen samt cirka 500 vers lyrik läses i översättning. Någon vetenskaplig uppsats om epik eller lyrik läses och redovisas parallellt.
  4. Klassisk prosa, 7,5 högskolepoäng, provkod
   Cirka 120 sidor grekisk prosa läses utöver vad som tidigare lästs, vari texter av Thukydides och Aristoteles ska ingå samt Demosthenes, om inte studenten redan läst något av den sistnämnda. Hela Thukydides läses i översättning. Någon vetenskaplig uppsats om den antika prosan och en kortfattad introduktion till Astristoteles läses parallellt.
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt