Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Konst, arkitektur och visuell kultur i Sverige

Denna grundkurs i konstvetenskap är en introduktion till konst, arkitektur och visuell kultur i Sverige från medeltiden till idag. Undervisningsspråket är engelska.

Carl Larsson, 1901, Nationalmuseum.
Carl Larsson, 1901. Nationalmuseum.

Studieobjekten behandlas och analyseras i relation till de historiska och sociala sammanhang där dessa producerats och brukats. Genom valda fallstudier och on site-seminarier får studenterna tillfällen till närstudier av enskilda verk eller miljöer, samt av konstmuseer och andra utställningsrum.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Deltagande i seminarier och studiebesök är obligatoriskt. All undervisning sker på engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom en hemtentamen och muntliga presentationer.

  Examinator

  Vårterminen 2023

  Charlotta Nordström, Universitetslektor (vik.)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare Konstvetenskap och Kulturarvsstudier
  Studentexpedition