Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Konst, arkitektur och visuell kultur i Sverige

  • 7,5 hp

Denna grundkurs i konstvetenskap är en introduktion till konst, arkitektur och visuell kultur i Sverige från medeltiden till idag. Undervisningsspråket är engelska.

Carl Larsson, 1901, Nationalmuseum.
Carl Larsson, 1901. Nationalmuseum.

Studieobjekten behandlas och analyseras i relation till de historiska och sociala sammanhang där dessa producerats och brukats. Genom valda fallstudier och on site-seminarier får studenterna tillfällen till närstudier av enskilda verk eller miljöer, samt av konstmuseer och andra utställningsrum.