Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Demokratisering och mänskliga rättigheter i Latinamerika

Kursen består av två tematiska block. Det första har en statsvetenskaplig ansats, med fokus på det demokratiska systemet och dess institutioner. Det andra har ett sociologiskt perspektiv, med fokus på de sociala rörelsernas inverkan på den politiska och rättsliga utvecklingen. I kursen ges en introduktion till centrala diskussioner om demokratisering i Latinamerika, med betoning på den politiska utvecklingen sedan 1980-talet. Demokratisering betraktas i kursen huvudsakligen som en institutionell och samhällelig förändringsprocess, men tid ägnas även åt kulturella och ekonomiska aspekter av demokratisering.

Photo by L'odyssée Belle on Unsplash Fuente: https://unsplash.com/photos/356fus13hko
Photo by L'odyssée Belle on Unsplash