Demokratisering och mänskliga rättigheter i Latinamerika, 7,5 hp

Om kursen

Kursen består av två tematiska block. Det första har en statsvetenskaplig ansats, med fokus på det demokratiska systemet och dess institutioner. Det andra har ett sociologiskt perspektiv, med fokus på de sociala rörelsernas inverkan på den politiska och rättsliga utvecklingen. I kursen ges en introduktion till centrala diskussioner om demokratisering i Latinamerika, med betoning på den politiska utvecklingen sedan 1980-talet. Demokratisering betraktas i kursen huvudsakligen som en institutionell och samhällelig förändringsprocess, men tid ägnas även åt kulturella och ekonomiska aspekter av demokratisering.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen