Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Latinamerika i en global värld

Kursen syftar till att ge en ökad förståelse för Latinamerika och dess historia, politik, ekonomi och kultur utifrån ett globalt perspektiv. Med det menas en förståelse av hur förbindelser med andra delar av världen har påverkat Latinamerika, men också hur regionen har påverkat andra delar av världen. Kursen följer ett historiskt perspektiv, med fokus på analyser av transnationella förbindelser och skapande av internationella system alltsedan kolonialtiden. Den tar hänsyn både till uppkomst samt förändring av globala relationer, och hur detta har påverkat lokala förutsättningar i Latinamerika. Genom kursen ska studenterna få en uppfattning om kontinuitet och förändring, samt hur varor och handel har påverkat samhällen, statsuppbyggnad och kulturer. Kopplingar mellan det förflutna och modern tid, liksom relationer mellan det lokala och det internationella är centrala dimensioner inom kursen.