Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litteraturvetenskap II

 • 30 hp

Litteraturvetenskap II är en naturlig fortsättning och fördjupning av studierna på Litteraturvetenskap I.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till dina studier vid Institutionen för kultur och estetik. Vi hoppas att du ska trivas hos oss.

Webbaserad undervisning

Med anledning av covid-19 har institutionen beslutat att fortsätta med webbaserad undervisning under första halvan av höstterminen 2020 (31/8 - 2/11). I undantagsfall kan campusundervisning förekomma.

Information om din kurs lämnas i schemat längre ner på den här sidan samt i lärplattformen Athena. Schema till respektive kurs publiceras senast en månad före kursstart. Lärplattformen Athena får du som antagen student tillgång till när du registrerat dig på kursen i augusti. Som nyantagen student får du också information i det välkomstbrev via e-post som skickas ut från institutionen inför terminsstart. 

Beslut om undervisningsformer för höstterminens andra del (3/11 - 17/1) tas senast den 15 september, men planeras i dagsläget ske på campus. I undantagsfall kan online-undervisning förekomma. Förutsättningarna kan förändras och uppdateringar kommer att tillhandahållas på institutionens hemsida och på kurssajterna i Athena.

Undervisning online ges via Zoom
Våra lärare använder sig av E-mötestjänsten Zoom för föreläsningar och seminarier. Bekanta dig med Zoom innan ditt första undervisningsstillfälle, det är kostnadsfritt för studenter vid Stockholms universitet. Den kursansvarige läraren ger via kurssajten på lärplattformen Athena dig instruktioner om hur undervisningen läggs upp. 

Läs mer om att studera hemifrån

Råd till dig som pluggar hemma


Registrering

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig under kursens registreringsperiod. Majoriteten av våra kurser använder webbregistrering. Om du har problem att registrera dig behöver du kontakta studentexpeditionen innan sista registreringsdag: expedition.ike@su.se.

Registrering för kurser som börjar under period 1 (från och med 31/8)
Litteraturvetenskap: 10/8–24/8
Konstvetenskap: 10/8–24/8
Idéhistoria: 10/8–24/8
Teatervetenskap: 10/8–24/8
Musikvetenskap: 10/8–2/9
Registrering för kurser som börjar under period 2 (från och med 3/11)
Litteraturvetenskap: 10/8–26/10
Konstvetenskap: 10/8–26/10
Idéhistoria: 10/8–26/10
Teatervetenskap: 10/8–26/10
Musikvetenskap:  10/8–4/11
Registrering för kurser som börjar under terminsdel D (3/12-17/1)
Musikvetenskap: 10/8–4/12

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig, eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet. Ta kontakt med studentexpeditionen eller studievägledaren.

Athena

Institutionen använder sig av lärplattformen Athena för kommunikation mellan lärare och studenter. Du loggar in på Athena med ditt universitetskonto. Där kommer du att hitta lektionsplanering och kursmaterial senast en vecka före kursstart.

Studera med funktionsnedsättning

Vid Stockholms universitet är det viktigt att alla studenter ska ha samma möjligheter, oavsett förutsättningar. Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av extra stöd så ska du kontakta Särskilt pedagogiskt stöd. Kontakta även studievägledaren i god tid före kursstart om du behöver extra stöd vid undervisning eller tentamen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Dante
Dante, Trinity College Library 1 Michael Short / Robert Harding World Imagery / Universal Images Group

I likhet med Litteraturvetenskap I får du möta andra människor genom skönlitterära och facklitterära texter. Du har möjlighet att utveckla ditt akademiska skrivande under kursen, som utmynnar i en vetenskaplig uppsats av begränsat omfång. Efter kursen har du möjlighet att läsa kandidatkursen.

 • Kursupplägg

  Du kan läsa Litteraturvetenskap II på helfart/dagtid eller halvfart/kvällstid. Observera att halvfart/kvällstid endast startar på höstterminer.

  Delkurser

  Kursen utgörs av fyra delkurser:

  Att skriva om litteratur, 7,5 hp 

  Kursen tränar dig i skrivandet om litteratur. Du får författa en recension av en nyutkommen roman eller diktsamling avsedd för dagspress. Du får också skriva en vetenskaplig recension av en fackbok avsedd för en vetenskaplig tidskrift, och du får dessutom skriva en kort vetenskaplig analys.

  Teoretiska perspektiv på äldre litteratur, 7,5 hp 

  Kursen gör nedslag i litteraturhistorien från antiken till 1800-talet utifrån fyra teoretiska ingångar: självframställning, litteratur och makt, skrattets litteratur, samt köns(för)handlingar.

  Tematisk fördjupning, 7,5 hp

  Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dig inom ett tema, som sedan utgör grunden för din B-uppsats. HT2020 ges fördjupningen Litteratur och modernitet. Den innehåller också en del om barn- och ungdomslitteratur, som ger en möjlighet att skriva B-uppsats inom detta område.

  Uppsats, 7,5 hp 

  Under kursen lär du dig skriva en akademisk uppsats under handledning. Uppsatsen examineras på ett seminarium. Du lär dig också att opponera på en uppsats.

  Undervisning

  Undervisningen på Litteraturvetenskap II består av både föreläsningar och seminarier. 

  Examination

  Kunskapskontroll och examination
  a. Att skriva om litteratur examineras genom: - skriftlig hemtentamen.

  Äldre litteraturhistoria (före 1800) examineras genom: - skriftlig hemtentamen.

  Nyare litteraturhistoria (efter 1800) examineras genom: - skriftlig hemtentamen.

  Uppsatskurs examineras genom:
  - skriftlig uppsats.
  - muntlig presentation samt försvar av det egna arbetet.
  - muntligt redovisad granskning av en annan students arbete.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation (164 Kb)

 • Kontakt

  Studievägledare i litteraturvetenskap
  E-post: studievagledare@littvet.su.se

  Studentexpedition
  E-post: expedition.ike@su.se