Go to this page on our english site

Litteraturvetenskap II

  • 30 hp

Kursen behandlar centrala texter ur litteraturhistorien utifrån olika teoretiska perspektiv. I kursen får studenterna möjlighet att uppöva färdighet i att skriva litteraturkritik och vetenskapliga texter om litteratur. Kursen utmynnar i författandet av en vetenskaplig uppsats av begränsat omfång. Kursen ger fördjupade kunskaper i litteraturvetenskapliga metoder och teorier, ökad beläsenhet i och förståelse av ett urval litteraturhistoriska verk samt ökad färdighet i olika sätt att skriva om litteratur.

Kursen består av följande fyra delkurser:

1. Att skriva om litteratur 7.5 hp

Litteraturvetenskapliga metoder och teorier presenteras och aktualiseras i samband med praktiskt skrivande (litteraturkritik och vetenskapliga texter).

2. Äldre litteratur (före 1800) 7.5 hp

Nedslag i litteraturhistorien från antiken till 1800 utifrån nyare teoretiska perspektiv.

3. Nyare litteratur (efter 1800) 7.5 hp

Nedslag i litteraturhistorien från 1800 fram till idag utifrån nyare teoretiska perspektiv.

4. Uppsats 7.5 hp

I momentet ingår undervisning om de formella kraven på en vetenskaplig uppsats. Uppsatsämnen hämtas från det föregående momentets specialisering.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen