Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap II är en fortsättning och fördjupning av studierna på Litteraturvetenskap I.

Dante
Dante, Trinity College Library 1 Michael Short / Robert Harding World Imagery / Universal Images Group

I likhet med Litteraturvetenskap I får du möta andra människor genom skönlitterära och facklitterära texter. Du har möjlighet att utveckla ditt akademiska skrivande under kursen, som utmynnar i en vetenskaplig uppsats av begränsat omfång. Efter kursen har du möjlighet att läsa kandidatkursen.

 • Kursupplägg

  Du kan läsa Litteraturvetenskap II på helfart/dagtid eller halvfart/kvällstid. Observera att halvfart/kvällstid endast startar på höstterminer.

  Delkurser

  Kursen utgörs av fyra delkurser:

  Att skriva om litteratur, 7,5 hp 

  Kursen tränar dig i skrivandet om litteratur. Du får författa en recension av en nyutkommen roman eller diktsamling avsedd för dagspress. Du får också skriva en vetenskaplig recension av en fackbok avsedd för en vetenskaplig tidskrift, och du får dessutom skriva en kort vetenskaplig analys.

  Teoretiska perspektiv på äldre litteratur, 7,5 hp 

  Kursen gör nedslag i litteraturhistorien från antiken till 1800-talet utifrån fyra teoretiska ingångar: självframställning, litteratur och makt, skrattets litteratur, samt köns(för)handlingar.

  Tematisk fördjupning, 7,5 hp

  Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dig inom ett tema, som sedan utgör grunden för uppsatsen du skriver under delkurs 4.

  Uppsats, 7,5 hp 

  Under kursen lär du dig skriva en akademisk uppsats under handledning. Uppsatsen examineras på ett seminarium. Du lär dig också att opponera på en uppsats.

  Undervisning

  Undervisningen på Litteraturvetenskap II består av både föreläsningar och seminarier. 

  Examination

  Kunskapskontroll och examination
  a. Att skriva om litteratur examineras genom skriftlig hemtentamen.

  Äldre litteraturhistoria (före 1800) examineras genom skriftlig hemtentamen.

  Valbar kurs examineras genom skriftlig hemtentamen.

  Uppsatskurs examineras genom:
  - skriftlig uppsats.
  - muntlig presentation samt försvar av det egna arbetet.
  - muntligt redovisad granskning av en annan students arbete.

  Examinator

  Vårterminen 2023

  Delkurs I:
  Anna Jörngården, biträdande lektor
  Per Anders Wiktorsson, universitetslektor

  Delkurs II:
  Ingemar Haag, universitetslektor

  Delkurs III:
  Johan Lundberg, universitetslektor
  Magnus Öhrn, universitetslektor

  Delkurs IV:
  Johan Lundberg, universitetslektor
  Magnus Öhrn, universitetslektor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation

 • Kontakt

  Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen
  Studentexpedition