Verkstad för litteratur: skrivandets och läsandets praktiker, 7,5 hp

Om kursen

Hur skapas litteratur? Finns det några knep och trick bakom det litterära verkets lockande yttre? Denna kurs undersöker skrivandet och läsandet som praktiker. Tonvikten ligger på arbetsmetoder, skrivsätt och tekniker –variation av berättarperspektiv, sonettskrivande, textcollage och liknande. Praktiska övningar varieras i kursen med reflektion kring både skönlitterära och teoretiska verk.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen