Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verkstad för litteratur: skrivandets och läsandets praktiker

 • 7,5 hp

Hur skapas litteratur? Finns det några knep och trick bakom det litterära verkets lockande yttre? Denna kurs undersöker skrivandet och läsandet som praktiker.

Reading by the Window, Hastings
Reading by the Window, Hastings , Lewis, Charles James (1830-92), English Christie's Images / Bridgeman Art Library / Universal Images Group

Kursen ägnas åt att studera det skönlitterära skrivandets och läsandets praktiker, som behandlas utifrån en uppsättning teman, såsom "Formfängelset och andra befriande litterära hinder", "Berättarteknikens verktygslåda" och "Översättningens problematiska möjligheter". Läsning av teoretiska och skönlitterära texter varvas med skrivövningar och diskussioner kring kurslitteraturen. Skrivövningar och diskussioner sker på ett diskussionsforum och modereras av ansvarig lärare för varje temablock, som också utarbetar de enskilda skrivövningarna och frågorna.

 • Kursupplägg

  Verkstad för litteratur är en distanskurs på halvfart, vilket innebär att undervisning och gemensamma diskussioner sker på vår kurssajt, Athena. För tillgång till Athena behöver du vara registrerad på kursen samt ha ett universitetskonto

  Undervisning

  Undervisning sker på distans genom skrivna föreläsningar, deltagande i av läraren modererat diskussionsforum och handledda skrivövningar. 

  Examination

  Kursen examineras genom skrivuppgifter och aktivt deltagande i diskussionerna.

  Examinator

  Våren 2020
  Maria Wahlström

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation (164 Kb)

 • Kontakt

  Studievägledare

  studievagledare@littvet.su.se