Svensk litteratur, 7,5 hp

Om kursen

Kursen är en fristående introduktion till svensk litteratur från 1700-talet fram till idag. Den svenska litteraturen behandlas och analyseras utifrån tematiska och kontextuella aspekter och kopplas genomgående till aktuella teoretiska perspektiv. All undervisning sker på engelska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen