Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svensk litteratur

  • 7,5 hp

Kursen är en fristående introduktion till svensk litteratur från 1700-talet fram till idag. Undervisningsspråk är engelska.

August Strindberg av Richard Berg
August Strindberg av Richard Berg

Den svenska litteraturen behandlas och analyseras utifrån tematiska och kontextuella aspekter och kopplas genomgående till aktuella teoretiska perspektiv.