Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Filmmusik

 • 15 hp

Den här kursen går igenom hur musik används i klassisk Hollywodfilm – hur musiken är med och bidrar till berättelsen. Du får också lära dig om tekniker och stilar i filmmusiken genom historien.

Kursen inleds med en genomgång av konventionerna för musikens användning i klassisk Hollywood-film. I fokus står filmmusikens olika berättande funktioner: hur den förstärker och skapar stämningar, karakteriserar platser och personer, och ger uttryck för tankar och känslor. 

Du får också analysera filmmusikens funktioner, tekniker och stilar från stumfilmens början fram till idag. Kursen är huvudsakligen inriktad på musikanvändningen i kommersiell amerikansk film.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Filmmusik I, 7,5 hp

  Delkursen syftar till att ge kännedom om filmmusikens olika kommenterande funktioner: hur filmmusik förstärker och skapar stämningar, karakteriserar platser och personer, ger uttryck för tankar och känslor etc. Den syftar också till att ge en historisk presentation av filmmusikens funktioner, tekniker och stilar från
  stumfilmens början fram till idag. Delkursen är huvudsakligen inriktad på musikanvändningen i kommersiell amerikansk film, så kallad Hollywoodfilm.

  Filmmusik II, 7,5 hp

  Delkursen syftar till att ge en fördjupad träning i att på ett självständigt sätt analysera filmmusik utifrån musikens berättande funktioner samt sätta in denna analys i en historisk kontext.

  Undervisning

  Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier och föreläsningar har obligatorisk närvaro. 

  Examination

  Kursen examineras genom hemskrivning.

  Examinator

  Examinatorer, vårterminen 2020
  Owe Ander
  Cécile Bardoux Lovén
  Toivo Burlin
  Jacob Derkert
  Johanna Ethnersson Pontara
  Joakim Tillman

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Vårterminen 2020

  • Buhler, James. ”Star Wars, Music, and Myth.” i Music and cinema, red. James Buhler, Caryl Flinn, och David Neumeyer. Hanover, N.H.: Wesleyan Univ. Press, 2000. [elektronisk resurs tillgänglig i databasen Google scholar som nås via su.se/biblioteket]
  • Cooke, Mervyn. A history of film music. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. [Ebok tillgänglig via su.se/biblioteket]
  • Gorbman, Claudia. Unheard melodies: narrative film music. Bloomington: Indiana Univ. Press, 1987. Ur kapitel IV: Classical Hollywood Practice: The Model of Max Steiner. [elektronisk resurs som publiceras i lärplattformen Mondo]
  • Hubbert, Julie (red.). Celluloid symphonies: texts and contexts in film music history [E-bok tillgänglig via su.se/biblioteket]
  • Kalinak, Kathryn. Settling the score: music and the classical Hollywood film. Madison, Wis.: Univ. of Wisconsin Press, 1992. Kapitel 4. [E-bok tillgänglig via su.se/biblioteket]
  • Prendergast, Roy. Film music: a neglected art. New York: Norton, 1992. Ur kapitel 8: Synchronizing Music to Picture. [elektronisk resurs som publiceras i Mondo]
  • Anvisade artiklar publicerade i Mondo eller från Oxford Music Online och andra databaser tillgängliga via su.se/biblioteket
 • Kontakt

  Studievägledare
  studievagledare@music.su.se