Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Filmmusik

Den här kursen går igenom hur musik används i klassisk Hollywodfilm – hur musiken är med och bidrar till berättelsen. Du får också lära dig om tekniker och stilar i filmmusiken genom historien.

Kursen inleds med en genomgång av konventionerna för musikens användning i klassisk Hollywood-film. I fokus står filmmusikens olika berättande funktioner: hur den förstärker och skapar stämningar, karakteriserar platser och personer, och ger uttryck för tankar och känslor. 

Du får också analysera filmmusikens funktioner, tekniker och stilar från stumfilmens början fram till idag. Kursen är huvudsakligen inriktad på musikanvändningen i kommersiell amerikansk film.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Filmmusik I, 7,5 hp

  Delkursen syftar till att ge kännedom om filmmusikens olika kommenterande funktioner: hur filmmusik förstärker och skapar stämningar, karakteriserar platser och personer, ger uttryck för tankar och känslor etc. Den syftar också till att ge en historisk presentation av filmmusikens funktioner, tekniker och stilar från
  stumfilmens början fram till idag. Delkursen är huvudsakligen inriktad på musikanvändningen i kommersiell amerikansk film, så kallad Hollywoodfilm.

  Filmmusik II, 7,5 hp

  Delkursen syftar till att ge en fördjupad träning i att på ett självständigt sätt analysera filmmusik utifrån musikens berättande funktioner samt sätta in denna analys i en historisk kontext.

  Undervisning

  Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier och föreläsningar har obligatorisk närvaro. 

  Examination

  Kursen examineras genom hemskrivning.

  Examinator

  Höstterminen 2023

  Joakim Tillman, professor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare Musikvetenskap
  Studentexpedition