Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Musikvetenskap - Musikteorins grunder

 • 7,5 hp

Kursen ger kunskaper och färdigheter i grundläggande musiklära och musikteori.

Kursen ingår också som första delkurs i den fristående kursen Musikteori, 15 hp, samt är identisk med delkursen Musikteorins grunder på Musikvetenskap I, 30 hp. Musikteorins grunder är upplagd enligt mönstret i det brittiska Gradesystemet.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppövningar. Föreläsningar har obligatorisk närvaro (om minst 60 %).

  Examination

  Kursen examineras genom salstentamen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare

  studievagledare@music.su.se