Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Musikvetenskap - Musikteorins grunder

Kursen ger kunskaper och färdigheter i grundläggande musiklära och musikteori.

Kursen ingår också som första delkurs i den fristående kursen Musikteori, 15 hp, samt är identisk med delkursen Musikteorins grunder på Musikvetenskap I, 30 hp. Musikteorins grunder är upplagd enligt mönstret i det brittiska Gradesystemet.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppövningar. Föreläsningar har obligatorisk närvaro (om minst 60 %).

  Examination

  Kursen examineras genom salstentamen.

  Examinator

  Höstterminen 2023

  Owe Ander, universitetslektor
  Cécile Bardoux Lovén, universitetslektor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  En del av kurslitteraturen är tillgänglig elektroniskt, andra delar behöver du skaffa i fysisk form (köpa eller låna). Det senare gäller:

  - Taylor, Eric 1989 (el. senare). The AB Guide to Music Theory, Part I. London: Associated Board of the Royal Schools of Music. 
  - Taylor, Eric 2008 (el. senare). Music Theory in Practice, Grade 1, 2, 3, 4, 5. London: Associated Board of the Royal Schools of Music.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare Musikvetenskap
  Studentexpedition