Musik, musikteknologi och medier, 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till aktuella vetenskapliga synsätt på relationen mellan musik, musikteknologi och medier. Den ger en historisk översikt över samspelet mellan teknologier och musik och en introduktion till olika synsätt inom forskningen på området. Kursen ger också fördjupad kunskap om 1900-talets musik genom analyser utifrån inspelningsteknik/musikteknologi.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen