Spelmusik, 15 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till hur musik används och fungerar i datorspel. Den första delkursen handlar om spelmusikens historiska bakgrund, hur den har växt fram och producerats i olika miljöer och om teknologiska förutsättningar och begränsningar. Men den går också in på viktiga aspekter som interaktivitet och spelmusikens berättande funktioner (hur den förstärker och skapar stämningar, karakteriserar miljöer och personer, ger uttryck för tankar och känslor). Den andra delkursen ger kunskap om och färdighet i analys av spelmusik och examineras genom att du undersöker musikens användning och funktioner i ett spel. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen