Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Spelmusik

Den här kursen ger en introduktion till hur musik används och fungerar i datorspel. Du får ta del av både forskning på området och aktuella branschperspektiv.

Kursen ges på kvällstid.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Spelmusik I, 7,5 hp

  Den första delkursen handlar om spelmusikens historiska bakgrund, hur den har växt fram och producerats i olika miljöer och om teknologiska förutsättningar och begränsningar. Men den går också in på viktiga aspekter som interaktivitet och spelmusikens berättande funktioner (hur den förstärker och skapar stämningar, karakteriserar miljöer och personer, ger uttryck för tankar och känslor).

  Spelmusik II, 7,5 hp

  Den andra delkursen ger kunskap om och färdighet i analys av spelmusik och examineras genom att du undersöker musikens användning och funktioner i ett spel.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Föreläsningar och seminarier har obligatorisk närvaro (föreläsningar om minst 60%, seminarier om 100%).

  Examination

  Kursen examineras genom hemtentamen.

  Examinator

  Höstterminen 2022

  Toivo Burlin, universitetslektor

  Vårterminen 2023

  Toivo Burlin, universitetslektor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare Musikvetenskap
  Studentexpedition