Musikvetenskap - kandidatkurs, 30 hp

Om kursen

Musikvetenskap – kandidatkurs är en examensgivande kurs i ämnet. Du fördjupar din kunskap om teori och metod inom det musikvetenskapliga fältet och får grundläggande kunskap om musikanalys. Genom ett skriftligt examensarbete får du tillfälle att fokusera och utveckla din ämneskompetens inom ett enskilt område, liksom din förmåga att bedriva forskningsliknande arbete.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen