Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utbildning i det mångkulturella samhället

Kursen introducerar deltagarna till studiet av kulturell mångfald i samhället och den konsekvens detta har för hur vi förstår utbildning. Genom att bygga på litteratur som influerats av sociologiska, antropologiska, filosofiska och politiska perspektiv, ger denna kurs de studerande ett interdisciplinärt förhållningssätt till diskussioner om platsen och rollen för utbildning i ett pluralistiskt samhälle. Kursen behandlar frågeställningar rörande ras, etnicitet, språk, religion och genus mot bakgrund av demokrati och mänskliga rättigheter. Kursen undersöker också frågor om mångfald i utbildning, så som kritisk mångkulturalism, interkulturalism, och anti-rasism, och deras underläggande principer. Exempel kommer att ges både från svenska och internationella sammanhang.