Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Portugisiska i världen

 • 7,5 hp

Kusen innehåller ett urval texter som behandlar portugisiskans spridning i världen och analyserar eller illustrerar olika aspekter av kultur- och samhällsliv i områden där portugisiskan har en officiell ställning. Kursen lyfter fram kulturmöten i samtida och historiska sociokulturella kontexter och förbereder studenten för att närma sig portugisiskspråkiga miljöer ur ett interkulturellt perspektiv.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Azevedo, Milton M. 2005. Portuguese: a Linguistic Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. To be read according to the teacher’s instruction. Additional literature of max. 200 pages may be prescribed by the teacher.

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt